Velkommen til Barnehagemagasinet fra Utdanningsdirektoratet.

Dette magasinet er for deg som er assistent, fagarbeider, pedagog, barnehagelærer, styrer eller eier i barnehagen. Her kan du lese om hva ­direktoratet gjør for å støtte og utvikle barnehagen og styrke kompetansen til alle ansatte i barnehagen.

Du kan lese artiklene i Barnehagemagasinet under, eller laste ned en PDF av magasinet her.

Introduksjon

Dette magasinet er for deg som er assistent, fagarbeider, pedagog, barnehagelærer, styrer eller eier i barnehagen. Her kan du lese om hva ­direktoratet gjør for å støtte og utvikle barnehagen og styrke kompetansen til alle ansatte i barnehagen.

Pluss i margen

Lek og læring med tall og form i barnehagen + kompetanseheving blant de ansatte = barn med matematikkglede.

Om Udir

Informasjon om Utdanningsdirektoratet

Barnehagen er i utvikling

Det er ingen tvil om at barnehagen er i vinden. Og det er på høy tid. Både i Norge og i mange andre land får barnehagefeltet mye oppmerksomhet i mediene, i politikken og i folks bevissthet.

Les artikkelen 

Kvalitetstid

Etter flere år med kraftig ­utbygging av barnehageplasser, mener kunnskapsministeren det er tid for kvalitet.

Sundvolden-erklæringen

Barnehagen skal gi trygg og god omsorg og samtidig stimulere til lek og utvikling på barns premisser. Regjeringen vil styrke bruken av norsk og språkutviklingen i barnehagen for å forberede barna på skole og utdanning.

Barna sin første lærar

– Barnehagelærarane har ei krevjande pedagogrolle. Dei bør ha same rett til etter- og vidareutdanning som lærarane i skulen, ­seier Ragnhild Lied, leiar av Utdanningsforbundet.

Kompetanse i framtidens barnehager

Kunnskapsdepartementet har utar­beidet strategien Kompetanse for framtidens barne­hage, 2014–2020. Denne viser alle ansatte i barnehagen hvilke muligheter de har til å utvikle og øke sin kompetanse for ulike stillinger i barnehagen. Strategien skal også bidra til å beholde og rekruttere erfarne, kompetente og kvalifiserte ansatte til arbeid i barnehagene. Her kan du se hvordan.

Les artikkelen 

Oppvakninga

Vidareutdanning har gitt ­pedagogisk leiar Anita Åsvang ein rikare arbeidskvardag. – Eg ser både barna og vande situasjonar med nye auge, seier ho.

– Eg vil bli ein god pedagog

May Helen Bjørnfeld har ­jobba som assistent i barnehage i 8 år. No er ho på full fart mot å bli barnehage­lærar – samtidig som ho jobbar.

– Ein får ein del aha-opplevingar

Spesialpedagogen Johanne følte at ho mangla teori i ­tilknyting til barnehagejobben sin. Så las ho i lokalavisa om tilleggsutdanning på Lillehammer.

– Kan ­anbefalast på det varmaste

Etter mange år i barnehage tok fagarbeidaren Åse Britt Engeland Tveiten kompetansehevingsstudium på Universitetet i Agder. Ho har ikkje angra eit sekund.

– Nettstudium passer meg perfekt

Assistenten Sarvani tek fagbrev som barne- og ungdomsarbeidar på nett. Slik kan ho studere når ho vil, i sitt eige tempo.

– Det har gjort meg enda mer motivert

Sigurd Skaugvold har jobbet i barnehagesektoren i 20 år, og er i dag barnehagestyrer. Han har nettopp fullført styrerutdanning på deltid. Studiet ga ham nyttige verktøy å ta direkte med inn i arbeidsdagen.

Magikeren

Hele Norges fysikkyndling vet utvilsomt mye om formidling og om å skape engasjement. Han mener verdien av et «Hva tror du?» er sterkt undervurdert.

Les artikkelen 

Her får alle rettleiing

I Hornindal og Stryn er rettleiing av nyutdanna eit gode for både barnehagelærarar og -eigarar. Vi har besøkt Vikalida barnehage og Hornindal skule for å høyre korleis dei gjer det.

Intensjon

Fakta om barn i norske barnehager

Gjør stor forskjell

Ideen til Jennie Furulund gir kanskje ikke resultater før om 10 år. Likevel brukes den av barnehager over hele landet.

Vil løfte kompetansen i heile regionen

For Vestnes kommune handlar kompetanseheving om samarbeid, etterspurnad og nysgjerrigheit. – Ein må tørre å stå i viktige prosjekt over tid, seier barnehagekonsulent May-Britt Skavnes.

Les artikkelen 

Intelligente lesarar

Forfattaren Bjørn Sortland ser liten skilnad på å skrive for barn og vaksne. –Det du skriv, må ikkje vere løgn, barn er ikkje korka, seier han.

Les artikkelen 

Relasjon

Fakta om krav og styring av norske barnehager.

Setter ord på praksisen

For de ansatte i Glitre barnehage er innholdet i veilederen Barns trivsel – voksnes ansvar gammelt nytt. Det synes de er helt topp.

Fra barnehagelærer til forsker

Når barn i skolealder blir mer og mer passive, kan fysisk aktivitet i barnehagen bli viktigere. Rasmus Kleppe har lang erfaring fra barnehagesektoren. Nå skal han forske på fysisk utfoldelse hos de aller yngste barna i barnehagen.

Nyttige ressurser hos de nasjonale sentrene

10 nasjonale senter har på ulike satsingsområder nøkkelroller for å utvikle kvaliteten på opplæringen i Norge.

Mat som pedagogisk middel

– Matglede er noe av det viktigste vi kan gi barna våre, mener barnehagelærer Sondre Harvik Bjaberg. I barnehagen Ragnas hage i Oslo er mat et viktig pedagogisk middel. Vi ble med dem på tur til Solemskogen utenfor Oslo.

Manifest mot mobbing

Manifest mot mobbing er et forpliktende samarbeid som skal styrke den lokale innsatsen for gode oppvekst- og læringsmiljø og kampen mot mobbing.

Vekslings­modellen i praksis

Seks fylker prøver nå ut vekslingsmodellen som er en opplæringsmodell med større grad av veksling mellom opplæring i skole og opplæring i bedrift. På Olsvikåsen videregående skole i Bergen skal de første vekslingselevene ut i praksis våren 2014.

Storsatsing på yrkesfag

I 2013 brukte utdanningsmyndighetene 20 millioner på en storsatsing på fagopplæringen. Pengene har gått til tiltak som skal bidra til å skaffe flere læreplasser, og sørge for at flere gjennomfører og består fag- eller svenneprøven.

Hospiterings­ordningen

I 2010–12 ble ­hospitering prøvd ut i seks fylker. Da var det ca. 100 program­faglærere/yrkesfag­lærere, 40 instruktører og faglige ledere og 10 fellesfaglærere som deltok.

Mitt barnehageminne

Hva husker du best fra barnehagen? Vi spurte et knippe kjente personer.

Les artikkelen 

Å tegne en barnehage

Barnehagebygg er ikke som andre bygg. Dagens barnehager er gjerne lekne og har arkitektur som både utfordrer og tilrettelegger for barnas behov. Slik har det ikke alltid vært.

Visjon

Om menn og nettbrett i barnehagene.

Kåseri