udir

Elmholt-barnehage-0793-019185-hm

Barnehagen er i utvikling


Det er ingen tvil om at barnehagen er i vinden. Og det er på høy tid. Både i Norge og i mange andre land får barnehagefeltet mye oppmerksomhet i mediene, i politikken og i folks bevissthet.

D et er en økende erkjennelse av hvor viktig det er for et land å ha barnehager av høy kvalitet. Bare for få år siden ville jeg ha vært overrasket dersom barnehager var et av hovedtemaene på NHOs årskonferanse. Men akkurat det skjedde i 2014, og det føltes helt naturlig. OECDs nettverk for barnehager (OECD Network on Early Childhood Education and Care) er et av de mest spennende internasjonale fora for tiden. Nettverket har for øvrig norsk ledelse.

i norge har vi et godt utgangspunkt og mye å glede oss over. Det er ikke mange andre land som gir innbyggerne sine rett til barnehageplass fra de er ett år. Dere som er ansatte i barnehagen, gir barn omsorg og legger til rette for lek og læring hver dag. Og det er dere som kan sørge for at kvaliteten i barnehagen blir enda høyere. Det engasjementet dere viser, og den viljen til utvikling og kompetanse­heving dere har, er gull verdt.

barnehagen er i enorm ­utvikling. ­Derfor satser vi målrettet på kompetanse­heving gjennom strategier og utdanningstilbud (som du kan lese mer om i Magasinet). Vi tenker langsiktig og satser bevisst på dere som gjør en av de aller viktigste jobbene i samfunnet. Jeg håper derfor at Magasinet kan inspirere hver enkelt av dere til å heve kompe­tansen i din barnehage – enten du er styrer, ­barnehagelærer, barne- og ungdoms­arbeider eller assistent.Fakta

Det er mange grunner til den store interessen for ­barnehagefeltet.
En god barnehagepolitikk er et ­politikkens «Kinderegg», og gir deg minst «tre i en»:
  • En barnehage av høy kvalitet er viktig for en god barndom og for omsorg, lek, vekst og utvikling.
  • God og riktig omsorg gir lærende barn. En god barnehage kan forebygge frafall i skolen.
  • Barnehagene gjør det mulig for småbarnsforeldre å jobbe.