udir

_MG_4157

– Det har gjort meg enda mer motivert


Sigurd Skaugvold har jobbet i barnehagesektoren i 20 år, og er i dag barnehage­styrer. Han har nettopp fullført styrerutdanning på deltid. Studiet ga ham nyttige verktøy å ta direkte med inn i arbeidsdagen.

Sigurd Skaugvold begynte som barnehageassistent i hjembyen Bodø før han tok utdanning som barnehagelærer. Deretter jobbet han åtte år som pedagogisk leder, før han dro sørover og begynte å jobbe som styrer. Nå er Sigurd på sitt sjette år som barnehagestyrer i Oslo, og de siste åtte månedene har han ledet Bjerkedalen barnehage.

– Jeg hadde vært styrer i fire år da jeg leste om studiet i en e-post fra ­Utdanningsdirektoratet. Det ­hadde vokst frem et behov for å ha noen veiledende verktøy i arbeidet, og min umiddelbare tanke var at å ta lederutdanning for ­styrere var smart å gjøre. Det er jeg ­veldig glad for at jeg gjorde, forteller Sigurd.


Lederutdanning

Lederutdanning for styrere er en utdanning for styrere, og bidrar til kvalitetsutvikling i barne­hagen gjennom en styrking av den pedagogiske og administrative lederkompetansen. ­Utdanningen gir 30 studiepoeng gjennomføres på deltid over tre semestre, og kan også inngå i en masterutdanning i ledelse. Barnehagelærere kan også ta utdanningen.

Ønsker du å ta lederutdanning for styrere? For informasjon om igangsetting, søknad og opptak, gå inn på Udirs nettsider om styrerutdanning.

i et og et halvt år studerte han på deltid ved siden av jobb, og deltok på flere samlinger med varighet fra to til tre dager. Styrerutdanningen er delt i tre fagområder: pedagogisk utviklingsarbeid, økonomistyring og offentlig forvalting, og organisasjonsteori. Sigurd jobbet i full stilling som styrer ved siden av studiet, og mange av oppgavene var direkte knyttet til jobben og arbeidshverdagen.

– Jeg opplevde at studiet var veldig nyttig og relevant, ikke minst fordi vi skulle drive utviklingsarbeid i egen barne­hage. Det var krevende å være styrer samtidig som jeg skulle skrive og studere, men det var også helt klart verdt det. Studiet har vært utrolig lærerikt. Å forstå ledergjerningen var veldig spennende, og også å lære at det alltid vil finnes motstand, men at motstand kan være bra på sikt fordi det kan føre til positive endringer.

sigurd forteller at organisasjons­teori er noe av det han har hatt mest nytte av i etterkant av utdanningen. Faget ga god innsikt i barnehagen som o­­rganisasjon, og viste hvilke prosesser som styrer den.

– Bedre forståelse av dette har hjulpet meg til å jobbe mye mer målrettet og strukturert.

Jeg er i stand til å tenke mer langsiktig og strategisk enn jeg gjorde før, og jeg har lært at det kan lønne seg å ha litt is i magen. Jeg er mer bevisst på det handlingsrommet jeg har, og på hva jeg kan gjøre for å stimulere til vekst og utvikling, også når det gjelder å se hvor det er mulig å påvirke politiske prosesser, forteller han.

Analyse av egen lederstil var også en del av studiet. Sigurd intervjuet de ­ansatte i barnehagen for å få et bilde av hvordan de så på han som leder.

– Jeg tror alle ledere danner seg et bilde av hvordan vi blir oppfattet av de ansatte. Jeg fikk noen aha-opplevelser, for det hender jo at andres inntrykk ikke stemmer overens med det jeg selv tror eller ønsker. Analysen var veldig nyttig for meg, og jeg bruker denne lærdommen bevisst i hverdagen.

Å dele av erfaringer og kunnskap er viktig for Sigurd, og han har brukt leder­analysen i ettertid med de pedagogiske lederne som bruker den i forhold til assistentene som de arbeider sammen med. Barnehagestyreren forteller at utdanningen har gitt større innsikt i hvordan han skal involvere de ansatte for å nå målene i barnehagen.

– En leder kan ha et ønske om en ­retning, men det er en målsetning å skape dette ønsket også hos de ansatte. Det er vanskelig å drive noe alene, for alle er avhengig av å kunne jobbe sammen som et lag. Dette studiet lærte meg hvor viktig det er å fordele ansvar. Det er jo en kunst i seg selv! Styrerutdanningen har vært svært nyttig, og all den kunnskapen og inspirasjonen jeg har fått, har gjort meg enda mer motivert til å være leder.