udir

Petter_Skarheim_stort_bak_bord_presseside

En yrende sektor


Det har sannsynligvis aldri skjedd mer i norsk skole på så kort tid som de siste ti årene.

Skolen har gått fra å være en relativt skjermet sektor til å bli en av de mest eksponerte. Dette er ikke et norsk fenomen, det skjer over hele verden. Alle politikkområder ønsker en bit av skolen fordi den er nøkkelen til veldig mange positive individ- og samfunnseffekter.

En god skole er viktig for alle. Spesielt for utsatte barn og unge er det en sterk sammenheng mellom en god skole og sjansen for at de fullfører utdanningen og etablerer seg på en vellykket måte i voksenlivet.

Dette er kritisk for individene og av stor betydning for samfunnet. Vi er helt avhengig av et velfungerende utdanningssystem for at våre barn og unge skal kunne hevde seg i fremtidens globale arbeidsmarked. det er mye å glede seg over i skole-Norge. Inntrykket er at det jobbes hardt og målrettet på mange av våre 3384 skoler og i mange av våre 447 kommuner og fylkeskommuner. Dette vil gi resultater.

Det er kommuner, fylkeskommuner og private skoleeiere som har ansvaret for at lærere og ledere har den kompetansen som er nødvendig. Staten har gått inn med satsinger ved store endringer og reformer, men trukket seg ut når reformperioden er over. Det nye, og det gledelige, er at vi ser konturene av en fast, varig satsing på etter- og videreutdanning av lærere og skoleledere.

Det har aldri i norgeshistorien vært satset så mye på kompetanseutvikling som i 2014. Dette er en riktig og nødvendig investering. Satsingen og langsiktigheten er nødvendig for at vi skal kunne utvikle gode nok betingelser for landets viktigste sektor.


De siste 10 årene:

Nye læreplaner i alle fag på alle trinn i grunnskolen og i videregående opplæring.

Fokus på grunnleggende ferdigheter, læringsmiljø og skoleledelse.

Historisk høyt nivå på statlig satsing på kompetanseutvikling for lærere og skoleledere.

Utviklingen av vurderingskulturer og kvalitets-
vurderingssystemer på alle nivåer.

Ny lærerutdanning.