udir

FIH_4444_1

Gjør stor forskjell


Ideen til Jennie Furulund gir kanskje ikke resultater før om 10 år. Likevel brukes den av barnehager over hele landet.


Jennie Furulund

Styrer i Lundgaardsløkka barnehage.

D et var en fin junikveld i 2009. Barnehagestyrer Jennie Furulund, styrer i Lundgaardsløkka barnehage, hadde sett frem til en koselig lørdagskveld med familien. I stedet ble TVen okkupert av far og sønn i familien som insisterte på å se en fotballkamp. Datteren emigrerte til venninnen.

Jennie hadde dermed ikke noe bedre fore enn å gjøre kontorarbeid. Lettere irritert over familiens manglende interesse for en felles kosekveld satte hun seg ned med en utlysningstekst fra Fylkesmannen i Oppland, som hun hadde puttet i veska dagen før. Fylkesmannen oppfordret barnehagene til å finne ideer for likestilling og lovet penger til gode prosjekter. Jennie fant en skikkelig god en.

– Ideen er jo så god at jeg er forundret over at ingen har gjort dette før, sier hun kledelig ubeskjedent og ler godt.

Hun har alltid jobbet sammen med menn i barnehagen. Det setter hun stor pris på, og vil gjerne ha inn flere. Hun laget et opplegg der gutter på ungdomstrinnet fikk jobb som «lekeressurs». Enkelt og greit og veldig populært, skulle det vise seg. Barnehager i Hordaland, Rogaland, Buskerud og flere andre steder har allerede adoptert opplegget.

det går ut på at barnehagen samarbeider med en ungdomsskole i nærheten og inviterer guttene på alle tre trinnene til å søke på jobben som lekeressurs. Da kommer de noen timer hver måned og leker med barna. Verken mer eller mindre. Men for Jennie ligger det mye mer bak.

– Vi som jobber i barnehagen, har verdens fineste yrke. Likevel har det så lav status, spesielt blant menn. Jeg har tro på at dersom vi viser dem hvor fint det er å arbeide i barnehage, vil flere søke seg til barnehagen. Da kan vi gjerne begynne med guttene på ungdomstrinnet sier Jennie.

hvert år er det en tredel av guttene på ungdomstrinnet som søker jobb som lekeressurs. To av dem som har vært på Lundgaardsløkka barnehage, er Martin Brevik og Daniel Jevnesveen. De er for rockestjerner å regne, barnas oppmerksomhet tatt i betraktning. Hver gang de kommer, flokker det seg med livlige barn rundt elevene.

– Lego.

Et forventningsfullt blikk og en to år gammel neve rundt en grønn kloss finner veien i retning av Martin. Forespørselen er ikke til å ta feil av, og den ivrige ungdomstrinnseleven er ikke vond å be.

– Det er morsomt å være sammen med barna, er alt han rekker å si før tre barn til har overmannet ham med Lego-forespørsler.

Martins eneste erfaring fra barnehage er den han fikk da han selv gikk i cherrox og bobledress. Sannsynligheten for at han husker kun voksne damer fra den tiden, er ganske stor. Det var det svaret Jennie Furulund fikk fra guttene på ungdomstrinnet da hun startet prosjektet sitt for fem år siden.

– Bare damer! Det var deres forestilling av barnehagen. Nå som ungdomstrinnsguttene kommer hit, opplever de at de har høy status blant barna, og at det finnes gode forbilder her, både kvinner og menn, sier Jennie.

Et av disse forbildene er Knut Erland Brandsar. En mann som absolutt ikke så for seg en karriere blant små barn. Egentlig skulle han ut i verden. Alt lå til rette for morsomme år på reiselivsstudiet, og for å spe på studieøkonomien jobbet han som vikar i barnehagen. Etter hvert ble det mer interesse for barnehage enn reiseliv, og etter fem år som assistent er han nå ferdig utdannet barnehagelærer. Nettstudiet gjennomførte han ved siden av full jobb.

Han er en av fire mannlige ansatte ved Lundgaardsløkka, og bare en av dem hadde planlagt å jobbe med barn. For de andre var det mer tilfeldig at de endte opp med å arbeide i barnehage, blant annet gjennom omskolering og praksisplass.

– For å få menn inn som pedagoger i barnehagen må de prøve yrket. Jeg hadde aldri begynt her om jeg ikke hadde fått prøve meg som vikar først, slår Brandsar fast.


Fakta

Lundgaardsløkka barnehage på Lillehammer bruker gutter fra ungdomsskolen som «lekeressurs» i barnehagen. Barnehager i Hordaland, Rogaland, Buskerud og flere andre steder i landet har adoptert opplegget.

han mener det er en positiv trend med flere menn som velger barnehagelærer som yrke, og mener også at statusen har økt de siste årene. Selv har han engasjert seg i arbeidet med å få flere menn i barnehagen gjennom en likestillingsgruppe i GLØD – regjeringens prosjekt for å styrke kompetansen til de barnehageansatte, heve statusen for arbeid i barnehagen og å øke rekrutteringen av barnehagelærere.

Jennie Furulund synes det er positivt med tiltak som bidrar til at flere menn arbeider i barnehagen. Hun har selv snakket med menn som reiser rundt på skoler og forteller om hvordan det er å jobbe i barnehage, viser rekrutteringsfilmer og svarer på spørsmål.

– Men hva skjer så? Hva skjer etter at mennene drar tilbake på jobb, og skoleguttene er overlatt til friminutt og fotball? Det ønsker jeg å gjøre noe med. Når jeg har vært på skolebesøk, så lever budskapet mitt videre! sier Jennie entusiastisk.

Hver høst holder hun informasjonsmøte for hvert klassetrinn på ungdomsskolen. Der snakker hun om barnehagen og hvordan det er å jobbe der. For mange gutter kan dette bli deres første møte med arbeidslivet. Får du jobben som lekeressurs, får du både lønn og attest. Men først må du levere søknad, der du skriver litt om hva du kan bidra med i barnehagen. Daniel Jevnesveen har søkt to ganger, men la litt ekstra arbeid i årets søknad. Det holdt hele veien inn.

– Først gjorde jeg det for pengene, men nå kan jeg tenke meg en jobb i barnehagen senere, sier Daniel – som egentlig ville bli arkitekt.

Undersøkelser som Lundgaardsløkka barnehage har gjort, viser at de aller fleste lekeressursene opplever det samme: De kan godt tenke seg en jobb i barnehage når de blir voksne. Og gjør de det – om ikke annet bare noen få av dem som har vært innom – så har Jennie nådd sitt store mål om å få flere menn i barnehagen og øke statusen til yrket.

i første omgang har Daniel bestemt seg for at han i hvert fall skal søke jobb som lekeressurs neste år også, og han tror han kan gjøre en forskjell.

– Det er for få menn i barnehagen. Opplegget med lekeressurser gjør at vi blir mer knyttet til barnehagen som arbeidsplass. Det er jo bra for mennene her å ha noen mannlige å jobbe med. Ikke det at jeg er så mannlig, altså… smiler den beskjedne 15-åringen.

Jennie Furulund deler gladelig sine erfaringer med alle barnehager som spør. Hun har laget ferdig skjemaer for søknad på jobben, evaluering og attest i tillegg til annen dokumentasjon. Hun håper fylkesmenn, kommuner og barnehager over hele landet ser verdien av opplegget og tar det videre.

– Guttene er viktige ambassadører for barnehagen som arbeidssted. De får førstehåndskunnskap om yrket vårt og sprer det videre. Det er derfor dette er så viktig for meg. Om ikke vi som jobber i barnehagen markedsfører yrkene våre, hvem gjør det da?