udir

Thumb-19

Hospiterings­ordningen


I 2010–12 ble ­hospitering prøvd ut i seks fylker. Da var det ca. 100 program­faglærere/yrkesfag­lærere, 40 instruktører og faglige ledere og 10 fellesfaglærere som deltok.

Status


I 2010–12 ble ­hospitering prøvd ut i seks fylker. Da var det ca. 100 program­faglærere/yrkesfag­lærere, 40 instruktører og faglige ledere og 10 fellesfaglærere som deltok.

Fra og med høsten 2013 kan alle fylker ­delta, og i stortings­meldingen «På rett vei» står det at målet er 500 hospitanter i 2013.

Ifølge fylkes­kommunenes prog­noser ser det ut til at ca. 650 lærere hospi­terer i skoleåret 2013–14.

I tillegg til ­programfag- og fellesfaglærere og instruktører, kan også faglige ledere i bedrifter være med. I noen fylker er det også åpnet opp for at rådgivere i skolen kan hospitere.

Alle de ­yrkesfaglige utdannings­progammene er med i hospiteringen, med spesiell vekt på BA, DH, HO og TIP.

Fafo-rapporten


97 %

97 % mener at hospiteringen har gjort dem bedre i stand til å bruke ­eksempler fra faget de hospiterte i.

86 %

86 % mener at de fikk godt utbytte i form av økt kunnskap om faget de hospiterte i.

60 %

60 % mener at hospiteringen har gjort det lettere å skaffe praksisplasser i prosjekt til fordypning i bedriften.

73 %

73 % mener at hospiteringen har ført til bedre samarbeid mellom skolen og bedriften.

42 %

42 % mener at hospiteringen har gjort det lettere for elevene å få læreplasser i bedriften.

92 %

92 % mener at de har blitt bedre i stand til å gi god opplæring innenfor de ­områdene der de har kjernekompe­tanse, og like mange mener at dette har gjort dem bedre til å gi elevene råd om valg av fag og yrke.