udir

08

Hvorfor UDIR-magasinet?


Utdanningsdirektoratets magasin for deg som er lærer, skoleleder eller skoleeier. Her kan du lese om hvilke ­ambisjoner direktoratet har og tiltak vi gjennomfører for å styrke læreres og rektorers kompetanse.

Hva kan vi bidra med sammen for å gjøre skolen vår enda bedre? Du som er lærer er den viktigste brikken! Her møter du engasjerte lærere, fagfolk og andre som blant annet snakker om ambisjoner for Ungdomstrinn i utvikling, om å bygge relasjoner for et bedre læringsmiljø og om målet med samfunnskontrakten for å styrke yrkesretta utdanning. Les hva kunnskapsministeren sier om sine intensjoner og mål for å gjøre norsk skole enda bedre. I tillegg kan du lese hva fysiker Andreas Wahl, matematiker Jo Røislien og lærer Hilde Hummelvold mener om formidlingsrollen. Et skjevt blikk på konkurransehverdagen får du fra forfatter Selma Lønning Aarø, og visjoner for skolebygg med arkitektur for læring presenteres mot slutten av magasinet.

På side 59–74 finner du studietilbudene for videreutdanning – og alt du trenger å vite for å søke. Husk søknadsfristen 15. mars!