udir

Thumb-17

Intensjon


Kort om

42000

Rundt 42 000 ettåringer gikk i barne­hage i 2013. Av disse gikk 53 prosent i private barnehager. 74 prosent av de 1900 nullåringene i barnehage gjorde det samme. For toåringene var det motsatt – litt over halvparten av toåringene gikk i kommunale barnehager.

Nesten alle barnehagebarn har heltidsplass


92 prosent av alle ­barnehagebarn hadde ­heltidsplass i barnehage i 2013. Av ­minoritetsspråklige barn i ­barnehage hadde hele 94 ­prosent heltidsplass. Det blir ­stadig færre barn med deltidsplass. Fra 2008 til 2013 har tallet på barn som har heltidsplass, gått opp fra 83 til 92 prosent. I fjor hadde hele 98 prosent av barna i Oslo og Akershus ­heltidsplass i barnehagen. Oppland ligger i andre enden av skalaen, der har 75 prosent av barna heltidsplass.

287161

I 2013 gikk 287 161 barn i barnehage i Norge.

Få skader seg i barnehagen


En undersøkelse fra 2013 viser at det er få barn som skader seg i norske barnehager, og de aller fleste skadene er så små at de ikke krever videre medisinsk oppfølging. I gjennomsnitt skader hvert tiende barn seg i løpet av et år i norske barnehager. Av disse er 98 prosent små skader som de voksne i barnehagen enkelt kan håndtere, mens to prosent av skadene krever medisinsk ­oppfølging. Omlag 60 prosent av ­ulykkene som krever medisinsk behandling, skjer ­utendørs og 83 prosent av disse skadene oppstår i forbindelse med fall. Gutter har flere ­småskader enn jenter, men det er ingen kjønnsforskjeller for de mer alvorlige ­skadene.