udir

Uten-navn-2

Kompetanse i framtidens barnehager


Kunnskapsdepartementet har utarbeidet strategien Kompetanse for framtidens barnehage, 2014–2020. Denne viser alle ansatte i barnehagen hvilke muligheter de har til å utvikle og øke sin kompetanse for ulike stillinger i barnehagen. Strategien skal også bidra til å beholde og rekruttere erfarne, kompetente og kvalifiserte ansatte til arbeid i barnehagene. Her kan du se hvordan.


IngressTilbud_01Tilbud_02Tilbud_03Tilbud_05Tilbud_06Tilbud_07