udir

Thumb-08

Manifest mot mobbing


Manifest mot mobbing er et forpliktende samarbeid som skal styrke den lokale innsatsen for gode oppvekst- og læringsmiljø og kampen mot mobbing.

Manifest mot mobbing


Manifest mot mobbing er et forpliktende samarbeid som skal styrke den lokale innsatsen for gode oppvekst- og læringsmiljø og kampen mot mobbing. I 2013 var temaet «Voksne skaper vennskap – sammen». Kampanjen handlet om at voksne samarbeider for gode og inkluderende oppvekst- og læringsmiljøer, der barn kan utvikle vennskap og gode relasjoner. Vennskap er viktig for å motvirke mobbing, og voksne er viktige rollemodeller og tilretteleggere for vennskap.

I fjor var kampanjen rettet mot voksnes samarbeid – i barnehagen, på skolen, på fritiden og i lokalmiljøet – for å fremme vennskap og hindre at barn og unge utsettes for mobbing. Skal vi ­stoppe ­mobbingen, må voksne samarbeide, på tvers av ­institusjoner og sektorer, for et inkluderende miljø der det er plass til alle.

Partnerskapet for ­Manifest mot mobbing nasjonalt består av Regjeringen, KS, Utdannings­forbundet, Foreldreutvalgene for barnehager og grunn­opplæring, ­Fag­forbundet, Skolenes landsforbund, Norsk skoleleder­forbund og ­Sametinget.

Les mer om manifest mot mobbing på udir.no/mmm

Filmer om mobbing


På udir.no er det samlet flere ­filmer som skal bidra til å forebygge og ­oppdage ­mobbing.

Voksne skaper vennskap – sammen 2013:

Voksne skaper vennskap 2012: