udir

map-01

Videre­utdanning


  Last ned studie­katalogen her

Studietilbud


Du kan som ­tidligere ta videreutdanning i ­prioriterte fag og ­områder, eller i andre fag eller tema skolen din trenger økt kompetanse i og som skoleeier ­prioriterer.

Fag og områder
I tillegg til studietilbudene som ble tilbudt i de prioriterte fagene i fjor, er det for studieåret 2014/2015 opprettet en rekke nye tilbud i matematikk, naturfag og regning som grunnleggende ferdighet. Merk at det også er utviklet et eget fjernstudium i matematikk. Tilbudene er forbeholdt lærere som deltar i vikar- eller stipend­ordningen. Studietilbudene er i hovedsak på 30 studiepoeng, og er delt i to moduler på 15 studiepoeng hver. Du kan selv velge om du vil søke om å delta på en eller begge modulene. Informasjon om disse studietilbudene finnes i dette magasinet, samt på udir.no/videreutdanning.
Andre ordinære studietilbud
Lærere som ønsker å delta i vikar- eller stipendordningen, kan velge om de vil søke på studietilbudene som omtales i denne katalogen, eller på andre ordinære studietilbud som tilbys av universitet og høgskoler. Andre ordinære studietilbud kan også være andre fag enn de som er prioritert. Informasjon om andre ordinære studietilbud finnes på hver enkelt institusjon sine hjemmesider. Hvis du velger et slikt studium, kan du også søke om å få dekket en eventuell studieavgift. HUSK at hvis du vil søke på andre ordinære studietilbud, må du både søke om å få delta i vikar- eller stipendordningen via Utdanningsdirektoratets side, OG søke direkte til det aktuelle studiestedet om opptak.


 

Last ned studie­katalogen herNår og hvor kan jeg søke?


Søknadsportalen finnes på udir.no, og åpner 1. februar 2014.
Søknadsfristen er 15. mars, og gjelder studier i skoleåret 2014/2015
 

Hvordan søker jeg?


  • Avklar muligheten for å delta i stipend- eller vikarordningen med din arbeidsgiver.
  • Gå til nettsiden udir.no/videreutdanning
  • Trykk på lenken «Søk her». Lenken vil være aktiv i perioden 1. februar – 15. mars
  • På denne siden får du generell informasjon om hvordan du fyller ut søknadsskjemaet. Sett deg godt inn i dette før du går videre for å fylle ut skjemaet.
  • Fyll ut skjemaet.
  • Du får en kvittering på at søknaden din er mottatt. Sjekk med en gang om opplysningene som er registrert, er korrekte.
  • Oppdager du feil, ta kontakt med Utdanningsdirektoratet på videreutdanning@udir.no
  • Innen 1. juni vil skole­eier få tilbakemelding på fordelingen av studieplasser. Skoleeier har ansvaret for å gi deg tilbakemelding om behandlingen av søknaden din.