udir

Thumb-04

Rektor­utdanningen gir trygge ledere
Deltakerne på den nasjonale Rektorutdanningen fremstår som tryggere ledere etter gjennomført utdanning. Rektorene opplever at de har styrket eget handlingsrom som en følge av utdanningen, viser delrapport 3 «Ledet til læring».
Delrapporten fra NIFU og NTNU Samfunnsforskning (2013) gir et bilde av deltakernes vurdering av egen utvikling. Resultatene viser at alle studieprogrammene representerer et viktig læringsfellesskap for deltakerne. Funnene tyder på at deltakernes kapasitet for læring og utvikling har økt, og at de er blitt tryggere ledere.Fakta om Rektor­utdanningen


Målgruppen for Rektor­utdanningen er skoleledere. Nytilsatte rektorer (0–2 år) har første prioritet, deretter andre rektorer, og til slutt andre skoleledere. Lærere kan ikke søke Rektor­utdanningen, men det tilbys et nytt videreutdannings­tilbud som heter «Ledelse i skolen».

Les mer på udir.no/rektorutdanning

Disse lærestedene tilbyr Rektorutdanningen:
Universitetet i Oslo (UiO)
Universitetet i Bergen (UiB)
Handelshøyskolen BI
Administrativt forskningsfond (AFF) ved Norges handelshøyskole (NHH)
Høgskolen i Oslo og ­Akershus (HiOA)
NTNU – Program for ­lærerutdanning (PLU)


Høye forventninger innfris


joye-02
Deltakerne på Rektorutdanningen har høye forventninger til studiet. Evalueringen viser at deltakerne er svært fornøyd med alle programtilbudene. Utdanningens pedagogiske kvalitet og praksisrelevans oppleves som høy. Evalueringen viser også at Rektorutdanningen er en viktig møteplass som dekker skolelederes behov for støtte og nettverk.


Tryggere som leder


excalmation-02
Evalueringen tyder på at vektleggingen av forskning og teori i Rektorutdanningen har bidratt til at rektorene har blitt tryggere i lederrollen, ikke minst når det gjelder å ta initiativ, og når beslutninger skal begrunnes. Rektorutdanningen synes videre å ha gitt deltakerne et vokabular for å møte de utfordringer som de møter i hverdagen. ­Disse funnene indikerer at Rektorutdanningens mål om å utvikle økt trygghet i lederrollen er innfridd.

Les hele rapporten på: udir.no/rektorutdanningØkt kapasitet til læring og utvikling


Undersøkelsen viser at deltakernes kapasitet til læring og utvikling har økt etter gjennomført rektorutdanning. Dette er målt gjennom deltakernes «mestringsforventninger» som er en indikator på den individuelle kapasiteten til å utvikle seg som leder. Høye mestringsforventninger påvirker innsats, utholdenhet, aspirasjonsnivå og mål.
Evalueringen viser at Rektorutdanningen har bidratt til at deltakernes rapportering av mestring er større i etterkant enn før de startet sin utdanning. Størst positiv endring synes å ha funnet sted innen områdene «ledelse», «trivsel», «undervisning» og «resultatoppfølging». Deltakerne mener også at de har styrket egen autonomi og eget handlingsrom som en følge av utdanningen.