Dette magasinet er for deg som er lærer, skoleleder eller skoleeier. Her kan du lese om hvilke ambisjoner Utdanningsdirektoratet har og tiltak vi gjennomfører for å styrke læreres og rektorers kompetanse.

07

Hva kan vi bidra med sammen for å gjøre skolen vår enda bedre? Du som er lærer er den viktigste brikken! Les hva kunnskapsministeren sier om sine intensjoner og mål for å gjøre norsk skole enda bedre. I tillegg kan du lese hva fysiker Andreas Wahl, matematiker Jo Røislien og lærer Hilde Hummelvold mener om formidlingsrollen. Et skjevt blikk på konkurransehverdagen får du fra forfatter Selma Lønning Aarø, og visjoner for skolebygg med arkitektur for læring.

Videre­utdanning

Se oversikten over videreutdannings­tilbud som tilbys gjennom Kompetanse for kvalitet studieåret 2014/2015.

Hvorfor UDIR-magasinet?

Utdanningsdirektoratets magasin for deg som er lærer, skoleleder eller skoleeier.

En yrende sektor

Det har sannsynligvis aldri skjedd mer i norsk skole på så kort tid som de siste ti årene.

Nerden som entret verden

Han startet som en introvert liten mattenerd, og endte opp med å få hele Norge med seg inn i matem­atikkens verden.

Les artikkelen 

– Still høgare forventningar til elevane

– Det er godt belegg frå ­forskinga for at vi har for låge forventningar til norske elevar.

Les artikkelen 

Ambisjon

Les om Karakterstøttende prøver for ungdomstrinnet og Program for skolebibliotek­utvikling.

Avgjerande å ta ny kompe­tanse i bruk

Ragnhild Lied mener det er viktig å ta lærdom i bruk.

Tall og tilfeldig­heter

Det var litt tilfeldig at det ble lærerutdanning på Endré Opdahl Larsen.

Trenger du videre­utdanning?

Møt fem lærere som har søkt på videre­utdanning.

Fornøyde lærere

90 prosent opplever ­kvaliteten på videreutdanning som svært god.

Rektor­utdanningen

Møt fire rektorer som satser på rektorutdanningen.

–Alle lærarar er leselærarar

Skulen legg fullt trykk på lesing – og har ikkje angra eit sekund etter å ha vært med på Ungdomstrinn i utvikling.

Satser på mangfold

Utdanningsdirektoratet iverksatte et femårig kompetanseløft på det flerkulturelle området.

Rektor­utdanningen gir trygge ledere

Deltakerne på den nasjonale Rektorutdanningen fremstår som tryggere ledere etter Rektorutdanningen.

– Lærerne er mine helter!

Hele Norges ­fysikkyndling vet utvilsomt mye om formidling og å skape ­engasjement.

Les artikkelen 

Her får alle rettleiing

I Hornindal og Stryn er ­rettleiing av nyutdanna eit gode for både lærarar og skuleeigar.

– Ein enorm gevinst for skulen

Rettleiing av nyutdanna er ei vinn-vinn-ordning for både nyutdanna og skulen.

Intensjon

Tre gode grunnar til å bli sensor. Ti spørsmål som kan hjelpe med å kartlegge skolens vurderingspraksis.

Verdifull involvering

Vurdering for læring bidrar til at elevene forstår hva de skal lære, og hva som ­forventes av dem.

Hjelp i riktig retning

Veilederkorpset støtter skoleeiere og skole­ledere over hele landet med å bedre lære­prosessene i skolen.

Forandring fryder

På toppen av sin NRK-karriere forlot hun plutselig underholdningsbransjen. Nå lager Hilde Hummelvoll show for elever i Drammen.

Les artikkelen 

Relasjon

Hvordan skape en mer aktiv dag i barnehage, SFO og skole? Les om prisene Utdanningsdirektoratet deler ut.

Elevunder­søkelsen

Spørsmålene i Elevundersøkelsen er revidert høsten 2013.

Manifest mot mobbing

Manifest mot mobbing er et samarbeid som skal styrke innsatsen for gode oppvekst- og læringsmiljø og kampen mot mobbing.

Der det er greitt å vere annleis

På Godlia skule er elevar og foreldre sentrale i arbeidet mot mobbing.

Les artikkelen 

Ståsteds­analyse

Ståstedsanalyse for skoler og reviderte læreplaner.

Nasjonale sentrene

10 nasjonale senter har på nøkkelroller for å utvikle ­kvaliteten på opplæringen i ­Norge.

Veileder om spesial­pedagogisk hjelp

Utdanningsdirektoratet vil i løpet av våren 2014 publisere en ny digital veileder om spesialpedagogisk hjelp.

– Læringsmiljøet betyr alt

Kva er det med lærings­miljøet på Porsgrunn vidaregåande som ­vekkjer slik begeistring?

PP-Tjeneste

Et løft for en enda bedre PP-tjeneste.

Storsatsing på yrkesfag

I 2013 brukte utdannings­myndighetene 20 ­millioner på en storsatsing på fagopplæringen.

Les artikkelen 

Vekslings­modellen i praksis

Seks fylker prøver nå ut vekslingsmodellen. På Olsvikåsen videregående skole skal de første vekslingselevene ut i praksis våren 2014.

Hele Norge hospiterer

Utdanningsdirektoratet prøvde ut hospiteringsordninger for lærere og instruktører i 2010–2012. Resultatet var svært positivt, og nå videreføres utprøvingen over hele landet.

Timeliste­tyven

– Man ser ikke alltid poenget før man prøver det ut.

Arkitektur for læring

Vårt syn på læring og ­samfunnets behov for ­kompetanse vært i rask utvikling. ­Resultatet av dette ser vi også i ­arkitekturen.

Les artikkelen 

Skolebygg

4 skoler som bruker arkitektur til å fremme læring.

Skole­forskning

PISA er en internasjonal undersøkelse i regi av OECD. Studien kartlegger 15-åringers kompetanse i lesing, matematikk og naturfag.

Konkurranse­skule

– Er det slik at foreldra med dei flinkaste borna får premie? spør ­andreklassingen.