udir

Dinamo02

Tall og tilfeldig­heter


Det var litt tilfeldig at det ble lærerutdanning på Endré Opdahl Larsen. Litt tilfeldig havnet han i Meløy ­kommune. Videre­­ut­danningen i matematikk sto heller ikke øverst på planen.

Endré Opdahl Larsen (39) -bestemte seg litt sent i livet for hva han egentlig ville bli. Han startet på en ingeniørutdanning, men hoppet av. Han jobbet litt som lærervikar, og har alltid ivret for pedagogisk bruk av IKT. Lærerutdanningen på -Hamar hadde ei linje som var midt i blinken. Det var også der han ble overbevist om å ta videreutdanning i studieåret 2013/2014.

– Jeg hadde tenkt på det, for jeg -visste jo at det var lurt. Det er viktig å få faglig påfyll slik at man ikke stagnerer som lærer, sier Endré.Endré Opdahl
Fakta
Lærer på Enga skole. Tar videreutdanning i Matematikk 1 på deltid ved Universitetet i Nordland.

Nå er det ikke sånn at han ikke har fått faglig påfyll siden han avsluttet lærerstudiene i 2006. Snarere tvert imot. Tre somre har han dratt på -matematikkseminar i regi av Lands-laget for matematikk i skolen. To av dem har han betalt av egen lomme.

– Jeg har alltid vært interessert i -matematikk. Det er noe med tall og nummer som jeg synes er spennende.

Han kan mye om matematikk. Samtidig vet han at hvis man føler seg «ferdig utlært», er man ikke utlært, men -ferdig. Gjennom Kompetanse for -kvalitet fikk han mulighet til å delta på -videreutdanning, delvis frigjort fra sine ordinære arbeidsoppgaver. Han jobber litt over 60 prosent stilling ved skolen og tar halvårsenheten over ett år. I praksis betyr det litt mer enn full stilling, seks obligatoriske samlinger og hjemmestudier.

 

nå har han fullført 15 av 30 studiepoeng. Han ønsker å spesialisere seg i matematikk, og nye og strengere krav til kompetanse på ungdomstrinnet er noe av det som fikk ham til å søke. Nå får han frisket opp matematikkunn-skapen sin fra studiedagene. Samtidig får han et mye sterkere teoretisk -fundament. På universitetsnivå er det større fokus på teorier bak og tanker om undervisningslære. Her lærer han mer om hvordan universitetsmiljøet tenker om matematikk og får også reflektere over sine egne undervisningsvalg.

– Dette gjør meg tryggere på teorien bak, og det kommer elevene til gode. Det blir mer målrettet og åpen kommunikasjon når elevene selv må reflektere. Det er litt for lett å lage opplegg der jeg leder elevene frem til svaret. Nå er jeg mer oppmerksom på å la elvene reflektere over problemene for å forstå hvordan de selv kan finne svaret, sier Opdahl Larsen.
850 mill
Fakta
I år er det satt av til sammen 850 millioner kroner til kompetanseutvikling i grunnskolen og videregående opplæring.

Det er utviklet tilsammen 127 tilbud ved universiteter og høgskoler som lærere kan søke på. Det også mulighet for å søke på andre tilbud ved universiteter og høgskoler.

I tillegg tilbys den nasjonale Rektorutdanningen ved ni studiesteder. Studiestart
er høsten 2014.

«Som lærer kan du ikke stagnere – du må du endre deg når rammebetingelsene forandrer seg»

 
han ser ikke på videreutdanningen ved Universitetet i Nordland som en mirakelkur. Han bearbeider det han lærer, og innser at han må endre tankesettet gjennom hele skoleåret.

– Det er viktig å reflektere over praksis på det man driver med i -skolen. Samfunnet og elevene endrer seg fra år til år. Som lærer kan du ikke stagnere – du må du endre deg når -rammebetingelsene forandrer seg, -mener Meløy-læreren.

 
selv er han en type som prøver å endre seg hele tiden for å tilpasse seg til både ny teori og de enkelte elevene. Skolen er i utvikling hele tiden og han trives med dynamikken som følger av nye elever med nye personligheter. Det har vært viktig for ham at videre-utdanningen gir noe mer enn endringer på et overflatisk nivå. -Studiene ved -Universitetet i Nordland gir viktig -påfyll i en hektisk -skolehverdag, og en grundigere endring i matematik-k-undervisningen for hans del. Han -synes det er viktig for alle lærere å -akseptere egne begrensninger og at man ikke kan alt. Man må lære mer – hele tiden.

– Det skjer noe innen forskning hele tiden. Nye teorier kommer til, og -skolen og de som jobber der må tilpasse seg, mener han.

 
han deler også gjerne av det han lærer med sine kolleger. Ved Enga -skole i Meløy har de en fin delingskultur og et kollegium som kommuniserer godt. De gir hverandre tips og triks og -bidrar med den kunnskapen man får. Det er flere flinke matematikklærere ved skolen – de kommer til Endré -Opdahl Larsen og han går til dem. Våren 2014 er han ferdig med videreutdanningen sin. Da har han nok litt ekstra å bidra med.