udir

Hanne Iren Østby og Carl-Magnus Sørlundsengen Foto Marianne Ruud (2)

Timeliste­tyven


– Man ser ikke alltid poenget før man prøver det ut. Jeg har selv fått enormt mye ut av mine hospiteringer i lokale bedrifter, sier fellesfaglærer Hanne Iren Østby.

Hanne var en av de som hospiterte i første runde av prøveprosjektet med hospitering. Hun arbeider som fellesfaglærer på Eidsvoll videregående skole.

– Vi fellesfaglærere blir satt på flere programfag i løpet av året. Derfor tenker man fort at det ikke er mulig å sette seg inn i alt de driver med. Men, du trenger ikke nødvendigvis å være ute i en bedrift lenge for å kunne skape relevans i klassserommet, sier Hanne.

 
noe av det viktigste hun mener man lærer, er hvordan man kommuniserer i ulike bransjer, og hva som fremmer læring.

– Jeg har begynt å tenke helt annerledes. Istedenfor å bare bruke læreboken, bruker jeg nå eksempler som er tilpasset de ulike programmene. Når vi har om norrønt for elever på kjøretøy-linjen, bruker jeg kanskje vikingskip som inngang, mens for helse- og oppvekstfag kan jeg bruke datidens medisiner og oppvekstforhold som inngang, sier Hanne.

I tillegg til dette har Hanne brukt hospiteringen til å finne mer ut av hva elevene trenger av kunnskap når det gjelder kommunikasjons- og formidlingsferdigheter.

– Da jeg skulle hospitere i Kiwi tenkte jeg at dette var en god mulighet til å finne ut hvordan man regner ut svinn og lage et undervisningsopplegg basert på dette. Men da jeg kom dit, så jeg at de bruker jo bare en maskin. Det var et klikk og et «pip», så er man ferdig. Da er det viktigere å se på hva de må forholde seg til, som rutiner, rapporter, datasystemer og timelister, sier Hanne, som passet på å ta med seg det hun fikk lov til av skriftlig materiale fra bedriftene.