udir

nancy studie

Trenger du videre­utdanning?


Som en del av strategien Kompetanse for kvalitet kan alle lærere søke på videre­utdanning. Møt fem lærere som har gjort det.


ole nicolai høivik

Ole Nicolai Høivik

Holmlia skole, Oslo
Har studert Rådgivning 2 ved Høgskolen i Bergen

Hvorfor ønsket du å delta på videreutdanning?
Jeg jobber som rådgiver i dag, og ønsket mer kompetanse på feltet. Jeg så at dette var et fantastisk tilbud!

Hva har du fått ut av videreutdanningen?
Jeg holder på nå og hadde muntlig eksamen i desember, studiet fortsetter denne våren. Målet mitt er å bli tryggere i den rollen jeg har som rådgiver. Jeg håper at elevene får bedre utbytte av veiledningen fra meg, og at jeg kan bidra til at skolen blir bedre på karriereveiledning generelt.

Hvordan tror du elevene vil merke at du har tatt videreutdanning?
Jeg tror at elevene vil merke at de får mer målrettet veiledning og kanskje mer allsidig og tilrettelagt veiledning enn tidligere. Jeg ser at jeg har gjort en del ting som jeg ikke kommer til å fortsette med. Nå er jeg mer tydelig på elevenes utgangspunkt og min rolle.

Hvorfor tror du at det er viktig at lærere deltar på etter- og videreutdanning?
Det er en sterk motivasjon som ligger i bunn for meg her. Jeg tror alle har et ønske om å videreutvikle seg, finne ut av mer og lære mer. I tillegg er det veldig nyttig å ha kjent selv på hvordan elevene har det med å lære noe nytt og avlegge eksamen. Vi kan alle utvikle oss og det må jo være et mål hele livet. Dette er et fantastisk tilbud! Jeg kan ikke få skrytt nok av det.


Nancy Gunn Pedersen

Haukerød skole, Sandefjord
Har studert Musikk for lærere ved Norges Musikkhøgskole

Hvorfor ønsket du å delta på videreutdanning?
I mange år har jeg undervist i musikk på barneskolen. Jeg ønsket å lære meg flere og mer varierte undervisningsmetoder i musikk. Musikk er et fag som er med på å forme et barn gjennom bruk av sansene, og som kan bidra til mestring og en stolthet over å skape noe. Dette ville jeg lære mer om gjennom praktisk arbeid.

Hva har du fått ut av videreutdanningen?
Videreutdanningen i musikk på Norges Musikkhøgskole har gjort meg enda mer trygg i min rolle som musikklærer. All undervisning er matnyttig og kan brukes rett i klasserommet. Jeg sprudler over av ideer når jeg har kommet tilbake til jobb.

Hvordan tror du elevene vil merke at du har tatt videreutdanning?
Det merker de med en gang fordi jeg bobler over av engasjement. Jeg får tilbakemelding på at «dine timer er kule» og «det er gøy å ha musikk».

Hvorfor tror du at det er viktig at lærere deltar på etter- og videreutdanning?
Det er så lett som lærer å falle inn i et vanlig mønster der man gjør det man alltid har gjort, fordi det fungerte en gang. Det er så utrolig viktig å være oppdatert på samfunnet generelt og vite hvordan man skal bruke denne kunnskapen i skolehverdagen. Det er så utrolig gøy å lære nye måter å jobbe på og bli enda tryggere som musikklærer.


Henriette Skillebekk Kristiansen

Åsenhagen skole, Skedsmokorset, Skedsmo kommune
Har studert Musikk, ved Musikkhøgskolen i Oslo

Hvorfor ønsket du å delta på videreutdanning?
Jeg er adjunkt med 30 studiepoeng videreutdanning fra før, og ønsket å ta 30 stp. Jeg ville ta musikk for å heve undervisningskompetansen min. Kompetanse for kvalitet er et tilbud som gjør det både økonomisk og tidsmessig mulig å studere ved siden av jobb. Skolen min har også lagt timeplanen min slik at dette skal bli et bra jobb- og studieår!

Hva har du fått ut av videreutdanningen?
Jeg har lært mye om både musikkfaget og meg selv, og fått mye faglig påfyll og god fordypning. Når jeg underviser i faget samtidig som jeg studerer får jeg mulighet til å prøve ut nye ting og ideer mens det er ferskt.

Hvordan tror du elevene vil merke at du har tatt videreutdanning?
Jeg er blitt faglig sterkere og er tryggere på meg selv som musikklærer. Jeg blir veldig engasjert og ivrig fordi jeg har fått bekreftet hvor viktig det er med musikk, og det smitter over på elevene. Jeg får allerede positive tilbakemeldinger fra elevene mine!

Hvorfor tror du at det er viktig at lærere deltar på etter- og videreutdanning?
Vi må alltid være villige til å lære selv. Det er viktig med faglig påfyll og oppdateringer, både for kompetansens skyld og for det faglige engasjementet. Dette vil smitte også på kollegaer, og vi kan dele kunnskap med hverandre.


Kenth Hammer

Sørumsand videregående skole, VG2 industriteknologi
Har studert Yrkesretting av programfag, ved Høgskolen i Oslo og Akershus, studiested Kjeller

Hvorfor ønsket du å delta på videreutdanning?
Skolen, samfunnet og industrien er i kontinuerlig utvikling, noe som stiller krav til at vi programfaglærere bør oppdatere oss og tilpasse oss faglig.

Hva har du fått ut av videreutdanningen?
Gjennom å heve min faglige kunnskap ønsket jeg å styrke kompetansen min for å yrkesrette undervisningen. En stor del av studiet bestod i arbeidspraksis innen ulike bransjer. Dette gav meg en langt bedre faglig forståelse enn jeg ville fått bare ved å bli fortalt hva elevene mine arbeidet med når jeg besøker dem i deres praksis i bedrift.

Hvordan tror du elevene vil merke at du har tatt videreutdanning?
Etter studiet føler jeg meg bedre rustet til å kunne utfordre elevene innen fagene de fordyper seg i. Gjennom arbeidspraksis i studiet mitt har jeg knyttet flere kontakter for å kunne hjelpe elevene mine til å få praksisplass og senere også lærlingeplass.

Hvorfor tror du at det er viktig at lærere deltar på etter- og videreutdanning?
Utviklingen som skjer i samfunnet, bedrifter og skolen fordrer annen kompetanse for framtiden. For å kunne yrkesrette undervisningen mot alle fagbrevretningene har lærerne et stort behov for faglig påfyll for å kunne gi en god undervisning som er i tråd med skolenes føringer, samt bedriftenes faglige ønsker.Liv Johanne Sætre

Vormedal ungdomsskole, Karmøy
Har studert matematikk ved Høgskolen i Bergen skoleåret 2012/13 og fortsetter i år 2013/14.

Hvorfor ønsket du å delta på videreutdanning?
Jeg har undervist i matematikk i ungdomsskolen i mange år uten å ha annen bakgrunn i matematikk enn fra reallinja på gymnaset og interesse for faget.

Hva har du fått ut av videreutdanningen?
Bedre grunnlag, faglig og didaktisk.

Hvordan tror du elevene vil merke at du har tatt videreutdanning?
Forhåpentligvis merker de det i form av mer variasjon, større bredde og bedre sammenheng mellom de ulike områdene i faget. Jeg tror også at jeg kan gi elevene bedre oppfølging på grunn av større innsikt.

Hvorfor tror du at det er viktig at lærere deltar på etter- og videreutdanning?
Det er motiverende å lære nye ting, og å bli «satt pris på» ved å få lov til å delta på videreutdanning. Det er også viktig for å få mer faglig trygghet.