udir

Olsvikåsen-vgs002

Vekslings­modellen i praksis


Seks fylker prøver nå ut vekslingsmodellen som er en opplæringsmodell med større grad av veksling mellom opplæring i skole og opplæring i bedrift. På Olsvikåsen videregående skole i Bergen skal de første vekslingselevene ut i praksis våren 2014.mål

Det overordnede målet for samfunnskontrakten er å forplikte myndighetene og partene i arbeidslivet til å forankre fagopplæringen i alle relevante bransjer og sektorer, og å få lærekontrakter til alle elever som ønsker det.

Det er fylkene Troms, Nordland, Hedmark, Hordaland, Oslo og Akershus som nå får støtte til å prøve ut veksling i helsearbeidsfaget og barne- og ungdomsarbeiderfaget. De seks har valgt noe ulike modeller for veksling, men i de fleste utprøvingene vil elevene tegne lærekontrakt etter det første året.

Avdelingsleder Therese Kleppestø ved Olsvikåsen videregående skole er fornøyd med hvordan utprøvingen har gått så langt.

– Vi har forberedt oss på dette i halvannet år, i tett samarbeid med fylkeskommunen og Yrkesopplæringen i Bergen kommune. Det var stor interesse blant elevene, og vi fikk 58 søkere til de 20 plassene i vekslingsmodellen, sier Therese.

bra førsteinntrykkMarianne Julie Heimstad er kontaktlærer for barne- og ungdomsarbeiderne, og Gøril Walldal Lexander er kontaktlærer for helsearbeiderne. Snart skal de sende elevene sine ut i lære, men det blir ikke helt som vanlig. For det første blir elevene sendt ut ett og et halvt år før det som ellers er vanlig, og for det andre skal de altså veksle mellom å være ute i bedriftene og å gå på skolen.

– Førsteinntrykket er veldig bra. Det er motiverte elever som har veldig lite fravær. De er arbeidsomme og har allerede hatt to uker i praksis, sier Marianne.

Lærerne har vært ute og besøkt elevene mens de har vært i praksis, og også responsen fra arbeidsgiverne har vært positiv.

– De er jo unge, disse elevene, men det er arbeidsplassene klar over. Faktisk synes de elevene har vært veldig modne for alderen, sier Gøril.

Victoria Kvamsdal Landro og Michelle Larsen Teisbo har begynt i hvert sitt program, Victoria som helsefagarbeider og Michelle som barne- og ungdomsarbeider.

– Jeg liker best å lære ting praktisk. Da jeg fikk vite at det var veldig mye praktisk arbeid så tidlig istedenfor å sitte på skolen i to år til, ville jeg prøve det. Og, det fungerer veldig bra så langt, sier Michelle.

yrkesrettet læringPå Olsvikåsen videregående har man gått inn for å gjøre fellesfagene mer yrkesrettede, slik at oppgavene i for eksempel norsk og engelsk skal være mer rettet mot yrkesretningene som elevene har valgt.

– Vi lager presentasjoner og gruppearbeid ut ifra hva vi kommer til å oppleve i praksis. Det gjør at vi husker det vi lærer i fellesfagene bedre, sier Michelle.

Marianne fyller på at i norskundervisningen etter jul skal elevene skrive en digital fortelling om sitt arbeidssted, og i matematikken fokuseres det mye på budsjett, økonomi og ikke minst måleenheter. Også i engelsk har elevene laget presentasjoner som er knyttet opp til helse og oppvekst.

– I bedriften hvor jeg var i praksis var det ikke noen jeg måtte snakke engelsk med, men man vet jo aldri hva som venter etter jul. Kanskje kommer det inn brukere som snakker engelsk, sier Victoria.

«Jeg føler at jeg vokser mer på å bli så utfordret, samtidig som jeg får lære ting på en litt annen måte enn de andre»Michelle Larsen Teisbo

krever forberedelseTherese Kleppestø forteller at Olsvikåsen, Hordaland fylkeskommune og Yrkesopplæringen i Bergen kommune var tidlig inne i prosjektet, og at de har brukt lang tid på planlegging før oppstart. Blant annet har de sammen laget et opplegg som er tilpasset den nye modellen og elevenes forutsetninger.

– Vi er i gang med å utarbeide en ny opplæringsbok som er tilpasset elevene som deltar i vekslingsmodellen. Opplæringsboken er et verktøy som sikrer sammenheng mellom teori og praksis. Den består av ett praksisoppdrag for hver læreperiode. Oppdraget inneholder blant annet konkrete arbeidsoppgaver lærlingen skal jobbe med, sier Therese.

I læretiden er månedene lagt opp slik at elevene er tre uker i lære og én uke på skolen, og når de er på skolen vil de gå gjennom temaer som de skal jobbe med i lære. Arbeidsgruppen som har utvikler opplæringsboken, består av skolens lærere, instruktører fra lærebedriftene og Yrkesopplæringen i Bergen kommune.

– I denne arbeidsgruppen får vi også diskutert lærestedenes forventninger til lærlingene og våre forventninger til hverandre som samarbeidspartnere, sier Therese.

Ifølge lærerne er elevene som er med i vekslingsmodellen, veldig flinke, men opptaket var ikke basert på karakterer.

– Vi har ikke valgt ut elever etter hvor gode de var faglig. Målgruppen var elever som viste interesse, vilje og evne til å arbeide med mennesker innenfor helse- og oppvekstsektoren. Når vi ser på karaktersnittet som elevene har tatt med seg inn, er det ganske jevnt fordelt sammenlignet med de ordinære elevene våre. Da er det jo samtidig interessant å se at det faktisk er en ganske stor forskjell på de ordinære elevene og vekslingselevene når dette gjelder motivasjonen for skolearbeid, på tross av at de har kommet inn med de samme karakterene, sier Therese.

Ifølge Victoria og Michelle kommer denne forskjellen av at de føler seg utfordret på en positiv måte.

– Jeg føler at jeg vokser mer på å bli så utfordret, samtidig som jeg får lære ting på en litt annen måte enn de andre, sier Michelle.

– Jeg føler litt det samme, og så føler jeg meg mye mer voksen når jeg får mer av det praktiske inn i skolearbeidet, sier Victoria.

– Vi får gjøre ting litt annerledes, og så har vi jo noe godt å se frem til, at vi vet at vi ikke må gå to hele år på skole før vi kommer ut i praksis, sier Michelle.

ønsker studiekompetanseOgså vekslingselevene kan velge å ta generell studiekompetanse i tillegg til fagbrevet. Dette må de ta stilling til i slutten av det andre skoleåret.

– Velger man å ta generell studiekompetanse, blir vekslingsperioden litt annerledes fra det tredje skoleåret, med mer skole. Men, på dette tidspunktet har elevene allerede fått være ute i ett år og kan føle på om de har lyst og kapasitet til å ta de ekstra fagene, sier Therese.

Både Victoria og Michelle sier at de har lyst å ta generell studiekompetanse for å få flere valgmuligheter etter at de er ferdige med læretiden, men Gøril sier at det også er mange i klassen som allerede nå har sagt at de vil prioritere fagbrevet.5 på Olsvikåsen VGS

Olsvikåsen vgs

Therese Kleppestø
Avdelingsleder.

Olsvikåsen vgs

Gøril Walldal Lexander
Kontaktlærer for helsearbeiderne.

Olsvikåsen vgs

Victoria Kvamsdal Landro
Praksiselev som helsefagarbeider.

Olsvikåsen vgs

Michelle Larsen Teisbo
Praksiselev som barne- og ungdomsarbeider.

Olsvikåsen vgs

Marianne Julie Heimstad
Kontaktlærer for barne- og ungdomsarbeiderne.