udir

Thumb-18

Visjon


Om menn og nettbrett i barnehagene.

Menn i barne­hagen – sett mål!


I dag er det ca. 11,5 % menn i barne­hagene i Norge, og tallet har vært stabilt de siste årene. Det er mye man kan gjøre både på kort og lang sikt for å rekruttere og ­beholde menn i barne­hagene:

  • Søke etter menn i stillings­annonsene, og eventuelt oppfordre flere menn til å søke i samme barnehage
  • Ha stillingsannonser som vekker menns nysgjerrighet
  • Sette flere menn på samme avdeling, og mannlige ­studenter i samme klasse
  • Be om mannlige vikarer fra vikarbyråer
  • Kalle inn alle mannlige søkere til intervju
  • Barnehager med mannlige ansatte må være synlige i nærmiljøet
  • Barnehageeiere og –styrere bør ha minst 20 % mannlige ansatte som et kvalitetsmål i sine barnehager.

Barna vil ha nettbrett og ­datalek i ­barnehagen


Barnehagemonitor 2013 viser at selv om de ansatte mener digitale verktøy stimulerer til læring, sosial kompetanse og språkforståelse, er det barna selv som er pådriverne for utviklingen. 9 av 10 barnehageansatte mener digitale verktøy er viktige som pedagogisk virkemiddel også for de yngste barna. Særlig når det gjelder sosialisering og læring av nye begreper, er IKT egnet, sier de ansatte. Mange oppgir at det er barna selv som etterlyser mer digital lek og læring, og således blir ­pådrivere for både innføring og bruk.