Rahila-Kausar_MG_4950_web

Ble student i voksen alder


Rahila Kausar hadde ­jobbet som assistent i 12 år da hun bestemte seg for å ta arbeidsplassbasert førskolelærerutdanning. I dag jobber hun som pedagogisk leder i Bjørnheim barnehage og er glad for å ha faglig tyngde i møte med både barn og voksne.

Jeg har ikke angret et sekund og er veldig stolt av å ha gjennomført studiet, sier Rahila.
Hun hadde jobbet som assistent i Bjørnheim barnehage på Stovner i 12 år før hun fikk tilbud om å starte på arbeidsplassbasert førskolelærerutdanning (ABF) ved Høgskolen i Oslo og Akershus i 2007 i det aller første kullet – en sjanse hun ikke kunne la gå fra seg.

– Jeg var klar for nye arbeidsoppgaver, men manglet formell utdanning. Ved å utdanne meg til førskolelærer visste jeg at jeg ville få mulighet til å arbeide som pedagogisk leder.

ABF har siden da endret navn til ABLU, arbeidsplassbasert barnehagelærerutdanning. ABLU er et studietilbud til assistenter og barne- og ungdomsarbeidere som ønsker å utdanne seg til barnehagelærere. Studiet gir en god kombinasjon av samlinger på studiestedet og læring ute i barnehagen og går over fire år. Det stilles krav om at du må arbeide i barnehage under utdanningen. Rahila legger ikke skjul på at det var givende, men også svært krevende å være tilbake på skolebenken.

– I tillegg til å fokusere på jobb og studier, har du også en familie å ta deg av. Jeg fant fort ut at jeg måtte være strukturert, disiplinert og flink til å planlegge for å kunne lykkes, forteller trebarnsmoren.


Rahila Kausar

Pedagogisk leder ved Bjørnehim barnehage

Riktig innstilling. Hun fikk 30 prosent permisjon fra stillingen som barne­hageassistent for å kunne ta ABLU. Likevel­ måtte hun ofre mye for å få kabalen til å gå opp.

– Du må være innstilt på at det er mye jobb å være student i voksen alder. Det blir mange lange kvelder, og de fleste sosiale arrangementer må dessverre nedprioriteres. Men alt er mulig om du bare bestemmer deg og jobber hardt for det. I dag jobber Rahila som pedagogisk leder. Arbeidsoppgavene går ut på å planlegge, gjennomføre, evaluere og reflektere over barnehagens pedagogiske arbeid. Som pedagogisk leder veileder hun også medarbeidere i barnehagens arbeid. Rahila er glad for rollen hun nå har i Bjørnheim barnehage, og trives godt med arbeidshverdagen sin.

– Det er ingen tvil om at du både får bedre lønn og høyere status når du har en relevant utdanning å vise til. Men den aller største forskjellen er kompetansen du får gjennom studiene. Å være barnehagelærer handler om så mye. Det handler om kunnskap, refleksjon, faglig utvikling og omsorg. Jeg har fått et mye mer bevisst forhold til barna og ser på vår barnehagepraksis med andre øyne nå enn før jeg tok utdanningen.

Tar imot studenter. Etter at Rahila var ferdig med studiene i 2011, ble hun øvingslærer for ABLU-studentene ved HiOA. Bjørnheim barnehage har tatt imot fire studenter­ så langt, men ønsker gjerne å ta imot flere.

– Praksis er en sentral del av barnehagelærerutdanningen og skal sikre både nærhet til feltet og tilknytning til profesjonen. Det er alltid veldig givende for oss å ta imot praksisstudenter til barnehagen vår. De kjenner barnehagen som pedagogisk virksomhet og har ofte egne innspill å komme med, noe som gjør at vi er tvunget til å reflektere over egen praksis.


ABLU – Arbeidsplassbasert barnehagelærerutdanning

Kunnskap er handlinger, ferdigheter, holdninger, filosofiske og teoretiske perspektiver. Barnehagen som ABLU-studenten arbeider i, skal brukes som læringsarena i studietiden. Bruk av barnehagen som læringsarena bidrar til å skape meningsfull forståelse og sammenheng mellom barnehagens praksis og ulike teoretiske perspektiver. Utdanningsinstitusjonen får nærhet til praksisfeltet, og barnehagen får faglig påfyll når den deltar aktivt i studiet som læringsarena for studenten.