Ikke gode nok til å melde fra


Norske barnehager står bak 7 prosent av alle bekymringsmeldinger til barnevernet.Bare 16 prosent av sakene som ble undersøkt av barnevernet i 2013, kom fra barnehagene, viser nye tall fra Statistisk sentralbyrå. De fleste bekymringsmeldinger ved mistanke om omsorgssvikt og mishandling gjelder barn i alderen tre til fem år. For denne aldersgruppen kom 21 prosent av sakene fra barnehagene. Andelen er enda lavere for barn i alderen ett til to år. Da står norske barnehager bak 7 prosent av alle bekymringsmeldinger til barnevernet.

Foto: Getty Images

Ikke gode nok til å melde fra_web