Petter_skarheim

KJÆRE ALLE ANSATTE I BARNEHAGEN


Vi ønsker å satse på deg som er ansatt og støtte deg som er leder i barnehagen. Dere gjør en viktig jobb.

Petter Skarheim

Direktør i Utdannings­direktoratet

Samfunnet utvikler seg raskt og det er alltid behov for ny og mer kompetanse. Du er med på å forme morgendagens voksne. Dette magasinet viser deg de mange mulighetene du har til å velge blant utdanningstilbudene. Jeg håper du griper muligheten og tar utfordringen, i likhet med mange av dem som deler sine erfaringer med oss i dette magasinet.

magasinet handler først og fremst om hvordan du kan heve din egen kompetanse, og om hvordan barnehagen kan heve sin kollektive kompetanse. Målet er en god barnehage med kvalifiserte og omsorgsfulle ansatte, en barnehage der barna kan leke og lære. Kompetanseheving er en viktig forutsetning for å kunne utvikle kvaliteten i barnehagen. Dette er en stor og viktig målsetning, hvor alle må delta for at vi skal lykkes.

jeg er enig med kunnskapsministeren når han sier at vi skal bygge videre på det gode i norske barnehager. Men det er en stor utfordring at kvaliteten mellom barnehager er så ulik. Vi må få en felles forståelse for hva god kvalitet i barnehagen er, og jobbe for å tette gapet. Dette må vi gjøre ved å bevege oss i samme retning!

Vi vet at en god start i livet er viktig, men det er ikke gitt at alle barn har det bra hjemme. Dere som jobber i barnehagen, erfarer nok til tider at alt ikke er bare solskinn. Jeg oppfordrer dere til å lese intervjuet med barneombud Anne Lindmo. Hun sier at vi må snu redselen for å ta feil til redsel for hva konsekvensene kan bli, hvis vi ikke melder vår bekymring til barnevernet. Disse barna trenger dere for å kunne tro på seg selv og få trygghet for framtiden.

jeg vet at dere gjør en god jobb! I kåseriet kan du more deg over Erik Solbakkens skildring av datterens barnehage. Hun trives så godt at han sliter med å få henne hjem. Etter mye om og men sier hun til slutt de magiske ordene: «Ha det, bagehage».

God lesing.