Kvalitet i barnehagen


Et nasjonalt system skal bidra til å gi barnehager, eiere og myndigheter et godt grunnlag for å kunne vurdere og utvikle kvaliteten i barnehagene.

Kvalitet i barnehagen_web

Gjennom prosjektet «Kvalitet i barnehagen» jobber Utdannings-direktoratet med å utvikle et nasjonalt system som skal bidra til å gi barnehager, eiere og myndigheter et godt grunnlag for å kunne vurdere og utvikle kvaliteten i barnehagene. Systemet skal tilby barnehagene verktøy til å vurdere og reflektere over egen praksis, deriblant med en ny og revidert ståstedsanalyse. Foreldrene skal få lett tilgjengelig nøkkelinformasjon som kan hjelpe dem i valg av barnehage, og som grunnlag for videre dialog om kvaliteten i barnehagen hvor barnet deres går. I august 2015 lanseres nettstedet Barnehagefakta som del av prosjektet.