01_Sissel Oliv Garseth_MG_4407_web

Leder bedre med mer kunnskap


Styrerutdanningen i ­Trondheim ga styrer Sissel Oliv Garseth utfordringer og verdifull kompetanse. Hun lærte blant annet å løfte blikket og ble flinkere til å involvere kollegaene tidligere i ­endringsprosesser.

Nå står vi midt i en flytteprosess der vi har full drift og skal ­flytte to avdelinger til midler­tidige lokaler fire kilometer unna hoved­bygget. Da er det naturlig at vi må se på ­organisering, og på hvordan jeg skal være til stede for alle. Tidligere kunne det nok gå litt fort i svingene, forteller Sissel.

Det er snart spisetid for de minste barna i Barnebo barnehage, og de fleste er på vei inn til avdelingene. Sissel viser oss stolt uteområdene og selve huset som er et signalbygg i kommunen.

– De bygger ikke så fint og dyrt i dag, så vi setter veldig stor pris på kvalitetene i bygget, forteller Sissel.


Sissel Oliv Garseth

Styrer ved Barnebo i Aukra kommune

styrer ytterst i havgapet. Barnebo Barnehage ligger i Aukra kommune på øya Gossa, som er en liten fergetur rett vest for Molde. På sør-østsiden av øya ser vi mot de mektige Romsdalsalpene, og på ”yttersia” er det åpent hav – kun avbrutt av Ona fyr i det fjerne. Mektig og flott, men også litt langt unna faglig påfyll.

– Selv om vi ikke ligger veldig langt fra Molde, så er det et veldig lite fagmiljø og ikke så mange likesinnede å dele og diskutere erfaringer med. Det bidro kanskje ekstra til at jeg ville ta ­videreutdanning, forklarer hun.

Etter 12 år som styrer i barnehagen søkte hun på og kom inn på styrerutdanningen ved Dronning Mauds Minne­ Høgskole i Trondheim. I løpet av halvannet år gjennomførte Sissel et utdanningsløp som er tilpasset full jobb. Kombinasjonen av forelesning­er, egenstudier, veiledning i grupper og oppgaveskriving krevde imidlertid streng disiplin og prioriteringer.

– Noe av det lureste jeg gjorde, var nok å skille tydelig mellom jobb, ­studier og privatliv. Når jeg var på jobb, så jobbet jeg, og når jeg hadde studie­uke, så studerte jeg. Derfor kunne jeg koble av med god samvittighet når jeg hadde planlagt ferie.

Måtte løfte blikket. Sissel hadde, og har fortsatt, ansvaret for en barne­hage med om lag 120 unger og 50 ansatte, der flere av dem er på deltid. Driften av de åtte avdelingene har til nå vært fordelt på tre hus: et hus for de minste barna og to hus for de eldste. Nå samles de eldste i midlertidige lokaler i påvente av et nybygg.

Tidligere slet Sissel med at hun ikke rakk overalt, og da var det de små brannene som måtte slukkes og fikk prioritet.

– Det ble fort veldig mye administrasjon og mye tid gikk med til vikartilkalling, referatskriving og oppfølging av vedlikehold. Problemet var at jeg satte meg litt fast i detaljene og glemte å ­løfte blikket, forteller Sissel.

På lederutdanningen møtte hun andre styrere som slet med de samme utford­ringene, og sammen ble de oppmerksomme på hvordan de som ledere må se det store bildet og tenke strategisk.

– Du må tørre å prioritere og huske at det viktigste er å utvikle barne­hagen og de ansatte. Da er det helt avgjør­ende at du involverer de pedagogiske ­lederne mer.

En viktig erfaring sett i etterkant er hvor mye tid vi faktisk frigjør når vi delegerer oppgaver til kolleger som faktisk brenner etter å bidra mer.

– Det er lett å tenke at du sparer tid på å gjøre ting selv, men det er bare noe du tror.

Må involvere. Som leder er det lett å tro at du har informert nok, og at alle er enige om retning og gjennomføring. Sissel har opplevd at dette ikke stemmer, og på utdanningen ble hun ut­fordret på måten hun ledet på og fattet beslutninger.

– Det er jo nesten en klisjé at du må involvere folk, men jeg trodde jeg gjorde det i tilstrekkelig grad. Men der tok jeg feil.

Under utdanningen ble Sissel skikkelig utfordret på måten hun hadde ledet enkelte prosesser, og hun innrømmer at det var skikkelig tøft å skulle forsvare seg overfor andre barnehageledere.

– De mente jeg hadde gått altfor fort frem og stilte meg skikkelig til veggs. De kjente meg jo ikke og kunne være ganske direkte og ærlige. Da gikk det opp et lys for meg, og det er jeg veldig bevisst på i dag.

At hun selv hadde tenkt ut, planlagt og hatt en modningsprosess i forkant av endringene, betydde ikke at kollegaene var like klare eller hadde samme forståelse av endringene som ble presentert.

– Jeg tror vi må huske på at folk er seg selv nærmest. Hva skjer med min situasjon? Hva skjer med min rolle, og hvem skal jeg jobbe med? Folk har mange spørsmål, og selv om du som leder tror du har informert godt nok, så er det alltid et sug etter informasjon og ønske om mer involvering, forklarer Sissel.

Relevant utdanning. Utdanningen er variert, og hensikten er å koble teori, forskning og veiledning slik at studentene opplever stor relevans. Sissel var spesielt fornøyd med at alt var veldig praksisnært, og at hun fikk veldig god kontakt med de andre studentene.

– Det var helt unikt å diskutere problemstillinger og teori med 40 andre i samme situasjon. Selv om vi hadde ulik bakgrunn, var det mye som gikk igjen, og vi lærte absolutt mye av hverandre.

Hun forteller også at det var helt unikt å få innsikt i fersk forskning presentert av lærebokforfatterne selv. I ettertid har studentene fortsatt kontakt gjennom en lukket Facebook-gruppe. Det er også planlagt sosiale treff.

– Jeg gikk glipp av det første treffet, men det neste skal jeg få med meg, avslutter­ Sissel, før hun tar oss med på en rundtur på øya. Hun er jo tross alt veldig stolt av kommunen sin – med god grunn.


Fakta

Formelt navn på utdanningen er Nasjonal lederutdanning for styrere i barnehage.

Gir 30 studiepoeng fordelt på tre semestre.

Sissel Oliv Garseth tok utdanningen på Dronning Maud Minnes høyskole.

Fem studiesteder tilbyr utdanningen.