Leni-Maria-Draglandk_NLA1_web

Mange fordeler med nettstudier


Leni Maria Dragland fra Narvik ønsket å ta tilleggsutdanning i barnehagepedagogikk uten å måtte flytte hjemmefra i studietiden. Derfor ble nettstudier et utmerket alternativ for 35-åringen.

Det er dessverre ikke mulig å ta tilleggsutdanning i barnehagepedagogikk (TIB) der jeg bor, og med to små barn er det uaktuelt å flytte hjemmefra for å studere et annet sted. Derfor falt valget på det nyopprettede nettstudiet ved NLA Høgskolen i Bergen, forteller Dragland, som startet på utdannelsen i desember i fjor.

Setter pris på fleksibilitet. Nettbasert utdanning har mange fordeler og blir stadig mer populær i Norge. For 35-åringen er det spesielt fleksibilitet og muligheten til å tilpasse studier til en hektisk hverdag som var utslagsgivende.

– Nettstudiet gjør at jeg kan kombinere utdanning med familieliv og jobb, samtidig som det gir meg mer kontroll på når og hvor jeg vil studere. Det at jeg kan delta på forelesninger mens jeg sitter hjemme i min egen stue, gjør at jeg også sparer tid og penger på reising, sier tobarnsmoren.


Leni Maria Dragland

Fagarbeider i Skarpen barnehage

Samtidig innrømmer Dragland at fleksibiliteten kommer med et større ansvar. For å kunne lykkes med nettstudier er du nødt til å være rutinert i en travel hverdag.

– Selvdisiplin er nøkkelordet. Selv om nettbasert utdanning gir deg frihet og fleksibilitet, vil du uansett måtte forholde deg til tidsfrister, og det vil være opp til deg å holde følge. Du må være flink til å sette av tid til nettsamlinger, selvstudier og oppgaver.

Hun forteller også at det tar tid til å bli kjent med den nye studieformen.

– Bortsett fra et par samlinger i Bergen og Tromsø, foregår alle forelesninger digitalt, og kontakt med andre studenter og lærere skjer på andre arenaer enn det du er vant til. Noen av mine medstudenter bor i Troms, mens noen bor på Vestlandet eller i Nordland. Heldigvis er vi tre fra Narvik som tar dette studiet.

Sikrer inntekten. I dag jobber 35-åringen som fagarbeider i Skarpen barnehage. Siden hun ønsket å være i arbeid i studietiden, valgte hun å ikke søke om permisjon, noe som har vist seg å være krevende.

– Det er klart at med en fulltidsstilling kan det være vanskelig å finne tid og overskudd til studier. Jeg ser nå at det ideelle hadde vært å ha en 80 prosent stilling, slik at jeg kunne sette av en dag i uken til skolearbeid, men ikke alle kan ta seg råd til å gå ned i lønn, sier tobarnsmoren, før hun legger til:

– Avlastning er viktig, og jeg tror at nøkkelen ligger i å avklare en arbeidsfordeling på forhånd. Det er viktig at alle i familien forstår hva et slikt studium vil innebære, og hvilke konsekvenser det kommer til å ha både for mann og barn. Av og til kan jeg kjenne litt på den dårlige samvittigheten av å ikke strekke til, men jeg ønsker virkelig å få det til.

Mer tyngde. Tilleggsutdanning i barnehagepedagogikk er primært et tilbud for personer med en annen tre­årig pedagogisk­ høgskoleutdanning som øns­ker å kvalifisere seg til stillingen som pedagogisk leder i barnehagen. Drag­land, som har fagbrev som barne- og ungdomsarbeider og en bachelor i barnevernspedagogikk, håper å kunne bli pedagogisk leder i egen barnehage.

– Jeg trives veldig godt i Skarpen barnehage og håper at TIB vil gi meg enda mer faglig tyngde som er nødvendig for å bli en god pedagogisk leder.


TiB – tilleggsutdanning i barnehagepedagogikk

Arbeider du i barnehage, har en av disse utdanningene og kunne tenke deg stilling som pedagogisk leder?

  • Allmennlærer
  • Faglærer (fireårig faglærerutdanning i praktiske og estetiske fag og treårig faglærerutdanning som gir kompetanse for tilsetting fra 1. klassetrinn)
  • Spesialpedagog
  • Barnevernspedagog

Svarer du ja på alt – da er TIB utdanningen for deg. TIB gir 60 studiepoeng og kan tas over to år i kombinasjon med arbeid i barnehagen. Utdanningen består av to moduler: småbarnspedagogikk og barnehagepedagogikk. Du må bestå begge modulene for at du skal bli kvalifisert til fast stilling som pedagogisk leder i barnehagen.

Arbeidsgiveren må legge til rette for at ansatte med de nevnte utdanningene kan delta på tilleggsutdanningen kombinert med jobb i barnehagen.