Lili-Ann-Skutvik_Aalesundbarnehage_web

Med fagbrevet i boks


Lilli Ann Skutvik ønsket å få dokumentert kompetansen sin. Derfor bestemte hun seg for å ta fagbrev i barne- og ungdomsarbeiderfaget.

Skutvik har jobbet i Storhaugen barnehage i Ålesund siden 1996. Først noen år som vikar og fra 2004 som assistent i 100 % stilling. Til tross for svært bred erfaring fra barnehagesektoren, hadde Skutvik inntil nylig ingen formell utdanning å vise til.

– Jeg ønsket å bli mer attraktiv i min bransje og få dokumentasjon på den kunnskapen og erfaringen jeg hadde. Å ta fagbrev var noe jeg hadde vurdert lenge, men først i 2012 ble jeg overtalt til å melde meg på, sier hun med et smil.

Verdifull kompetanse. Storhaugen barnehage har i dag 65 barn og 17 ansatte. I tillegg til Lilli Ann og seks andre fagarbeidere er det fire assistenter som er i gang med å ta fagbrevet.

– Jeg tror det blir en slags smitteeffekt. Når én gjør det, følger de andre etter. Det kommer ikke bare ­assistenten, men hele barnehagen til gode. Kompetansen til personalet og kvaliteten i det daglige arbeidet øker jo flere faglærte ansatte barnehagen har, sier Skutvik.

Skutvik mener at formell, barnefaglig kompetanse, ny stillingstittel og høyere lønn kan virke motiverende for mange.


Lili Ann Skutvik

Assistent med fagbrev ved Storhaugen barnehage

– Fagbrevet gjør at du går fra å være assistent til å være barne- og ungdomsarbeider. I de aller fleste barnehagene betyr ny tittel også økt lønn.

Tilbud fra fylkeskommunen.
Det er Møre og Romsdal fylkeskommune som tilbyr utdanningen gjennom BORK karriere- og kompetansesenter. Kurset er praktisk orientert og knytter den erfaringen som assistenten har i faget, sammen med fagteorien.

– Gjennom teorikurset får assistenter med lang erfaring et nytt syn på arbeidsdagen sin. Fagbrevet gir den enkelte økt forståelse og kunnskap for arbeidet med barn, og de får også mer kunnskap om virksomheten, noe som gjør at de blir flinkere og mer reflekterte i jobben sin, forteller Skutvik.

Det er tre fag kursdeltakerne må bestå før de kan gå opp til fagbrev: helsefremmede arbeid, kommunikasjon og samhandling i tillegg til yrkesutøvelse. Kurset foregår om kvelden, noe som gjør det mulig å kombinere studier med jobb og familieliv.

– Jeg valgte å arbeide i 100 % stilling i studietiden for å ikke miste inntekten. Min arbeidsgiver hadde full forståelse for at jeg var student. Det ble tilrettelagt for at jeg kunne delta på alle samlingene og gå opp til eksamen.

Stiller sterkere. Skutvik er glad for å ha tatt fagbrevet og anbefaler andre ufaglærte til å gjøre det samme.

– Det er lett å stå på stedet hvil uten å se muligheter for kompetanseutvikling. Jeg har tatt fagbrevet for min egen utvikling. Formell utdanning og teoretisk kunnskap gjør at du får bedre forståelse for virksomheten og stiller sterkere i arbeidsmarkedet.


Fagbrev: Barne- og ungdomsarbeider

Fagbrev som barne- og ungdomsarbeider betyr at du har barnefaglig kompetanse. Barnefaglig kompetanse handler om å ha kunnskap om barn, barndom og pedagogisk arbeid med små barn og kunnskap om teorier og arbeidsformer innenfor og på tvers av fag. I barnehagen er det barnehagelæreren og fagarbeideren som har barnefaglig kompetanse. Det er et nasjonalt mål å øke antall ansatte i barnehagen med den barnefaglige kompetansen. Du som er assistent oppfordres til å ta fagbrev i barne- og ungdomsarbeiderfaget og slik dokumentere din kompetanse og få en formell utdanning.