PUB-studium i samisk barnehage-pedagogikk


Nytt tilbud om pedagogisk utviklingsarbeid i barnehagen.

Fylkesmannen i Nord-Trøndelag har gitt Høgskolen i Nord-Trøndelag støtte til å starte opp et nytt tilbud om pedagogisk utviklingsarbeid i barnehagen, 30 stp. Studiet utvikles i samarbeid mellom HiNT og Fylkesmannen i Nord-Trøndelag i tett dialog med barnehager i det sørsamiske området og andre samiske miljø. Tilbudet blir samlingsbasert med fire samlinger på HiNT Levanger og andre steder i sørsamisk område. Søknadsfrist er 1. september.

Meld interesse til studieleder Åshild Karevold ashild.karevold@hint.no så får du beskjed når endelig studieplan og søknadsskjema foreligger.

Foto: NTB Scanpix