Tall og fakta om barnehagen


Her finner du mer tall og fakta relatert til norske barnehager.

41 000
Antallet minoritetsspråklige barn i barnehagene har steget fra 22 000 til 41 000 siden registreringen startet i 2008.90%
I Norge går om lag 90 prosent av barna 
i barnehagealder (1-5 år) i barnehage. 
Dette ligger langt over snittet internasjonalt. Bare Danmark og Island har bedre fulltidsdekning enn Norge.286 453
Mindre fødselskull er årsaken til at færre barn går i barnehage. I 2014 gikk 286 453 barn i alderen 0 til 6 år i barnehage. Dette er en nedgang på omtrent 700 barn fra året før. I aldersspennet fra 1 til 5 år har det vært en nedgang på i overkant av 1000 barn. Det er 100 000 flere barn som går i barnehagen nå enn det var for 15 år siden.6 208
Det er 6 208 barnehager i Norge. Tallet på barnehager har vært synkende de siste årene. Hovedårsaken til dette er at det har blitt færre familiebarnehager og åpne barnehager. Antallet ordinære barnehager har holdt seg stabilt de siste 10 årene.93 %
De som trives i barnehagen, gleder seg også mest til skolestart. 93 prosent av barna er glade i å gå i barnehagen, og disse gleder seg i større grad til å begynne på skolen (88 prosent) enn de som ikke trives 
i barnehagen (76 prosent).8,6 %
8,6 prosent av de ansatte som jobber med barna i barnehagen (basispersonalet), er menn. 8,3 prosent av styrerne og 10,2 prosent av barnehagelærerne er menn. Det jobber menn i basispersonalet i 46 prosent av barnehagene. I barnehage med mannlig styrer er det vanligere å ha menn i basispersonalet. Det er litt vanligere med menn i basispersonalet for kommunale barnehager enn det er i ikke-kommunale barnehager.