Udir - EA - Torbjørn Røe Isaksen 0046_web

Tid for kvalitet


Mye er bra i norske barnehager, men kvalitetsforskjellene er for store, mener kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen. Så hva gjør vi med det?

Hei, jeg heter Torbjørn, hva heter du?
Det er solid variasjon i omgivelsene for en kunnskapsminister i løpet av en arbeidsdag. For bare et par timer siden satt Torbjørn Røe Isaksen rundt kongens bord i statsråd. Nå står han omringet av en gjeng nysgjerrige barnehagebarn med store øyne, ikledd gule, grønne og blå parkbukser.

– Se hvor tynn den jakka mi er da, dere! Den dresskledde ministeren rister oppgitt på hodet, og kan også fortelle at han i tillegg fryser litt på tærne.

– Jeg har lånt ullsokker jeg, får statsråden klokt høre fra en av dem i gjengen som er atskillig mer fornuftig antrukket for utelek. Her har også en kunnskapsminister noe å lære.

Vi møter torbjørn røe isaksen i Fagerborg menighetsbarnehage, en ekstra hektisk fredag for både ministre og barnehagebarn. De parkdresskledde har, med bøtter og spader på slep, tatt pause i travle aktiviteter for å ta gjesten nærmere i øyesyn, og kunnskapsministeren har sin siste dag på jobb før pappaperm. Fra høsten av skal han selv følge et barn med nysgjerrige øyne og fargerik parkdress til barnehagen.

– Tenker du mye annerledes rundt barnehagespørsmål nå som du har hatt jobben som kunnskapsminister en god stund?

– Jeg hadde ikke jobbet med barnehager før jeg ble kunnskapsminister, og heller ikke hatt barn i barnehage, så forkunnskapene var høyst begrensede. Skulle jeg trekke frem én ting jeg tenker annerledes om nå enn da jeg startet, ville det være at jeg forstår bedre hvor mye læring som foregår i barnehagen, og hvor viktig dette aspektet er – for alle barn, men kanskje særlig for barn fra ressurssvake familier. Den politiske debatten om barnehagen har i for stor grad dreid seg om plass og tilgjengelighet, og for lite om kvalitet og læring.

– Så hvordan kan vi da nærme oss en slags fellesnevner for god barne-hagepolitikk?

Udir - EA - Torbjørn Røe Isaksen 0060_web

Torbjørn Røe Isaksen

Født 1978, Porsgrunn

Kunnskapsminister fra Høyre

Master i statsvitenskap

– En av de tingene jeg så ganske raskt, var de mange gode læringssituasjonene i barnehagen. Når vi snakker om læring i barnehagen i den politiske debatten, blir imidlertid sammen-ligningsgrunnlaget ofte læring på skolens premisser. Barnehagen er en del av utdanningsløpet, men det er en vesensforskjell mellom barnehage og skole.

Læring i barnehagen skjer ikke med barn sittende bak en pult, det skjer gjennom lek og undersøkende aktiviteter ute og inne. Samtidig er barnehagens arbeidsmåter i stor grad tverrfaglige og inkluderer både læring i hverdags-situasjoner og i mer strukturerte opplegg. Slik ønsker jeg at det fortsatt skal være, og denne typen læringsarbeid krever også bevisste voksne – kompetente ansatte som tar med barn i barnehagen inn i lek- og læringssituasjoner.

Barnehager med god kvalitet sørger for at alle barn blir sett og hørt og får den hjelp og støtte som de trenger.Torbjørn Røe Isaksen

Torbjørn Røe Isaksen er overbevist om at engasjerte og kompetente ansatte er avgjørende for å kunne lykkes med å heve kvaliteten i norske barnehager.

Torbjørn Røe Isaksen er overbevist om at engasjerte og kompetente ansatte er avgjørende for å kunne lykkes med å heve kvaliteten i norske barnehager.

Utenfor de store vinduene er de små parkdresskledde i full gang med sine aktiviteter. Noen har trillet sykler ut av vinterdvalen, andre er på skattejakt i kriker og kroker, og flere har stilt seg opp i en eksepsjonelt ryddig kø med ukjent formål. Voksne øyne følger med og bidrar der det trengs.

– Vi snakker mye om kvalitet i barnehagen i dag. Hvilke aspekter ved dette ganske så vide begrepet tenker du er spesielt viktige?

– Barnehager med god kvalitet -sørger for at alle barn blir sett og hørt og får den hjelp og støtte som de trenger. På den måten blir alle barn inkludert i leke- og læringsfellesskapet. Det gjelder særlig barn som trenger hjelp til å bli en del av fellesskapet fordi de for eksempel ikke snakker godt norsk, eller fordi de strever med å komme inn i leken. Det betyr ikke at personalet skal styre alle aktiviteter og alt innhold, men både barnestyrte og voksenstyrte aktiviteter krever et kompetent, tilstedeværende og aktivt personale. Vi må jobbe for at alle barnehager finner balansen mellom fri lek og voksen tilrettelegging. For å sikre bevisst og målrettet arbeid må innholdet planlegges, gjennomføres og vurderes i tråd med rammeplanen. Da er det helt avgjørende at de ansatte har god kompetanse. Uten kompetente barnehagelærere, fagarbeidere og assistenter er ikke skikkelig kvalitet mulig.

Kunnskapsministeren trekker også frem styreren. Barnehagene trenger ledere som stiller krav om retningen for innholdet i barnehagen, og som tilrettelegger for kompetanseheving og faglig fellesskap.

– Vi må ha gode ledere. Personalgruppen må vite hvor de skal, og hvordan de kommer dit. I tillegg må barnehagen også ha et godt og tett samarbeid med foreldrene. En god barnehage gjør det klart hva de kan forvente av barnehagen, ser foreldrene som ressurser og sørger for et godt samarbeid, fortsetter ministeren, tydelig engasjert.

– Så hva er det viktigste du vil gjøre i tiden fremover for å minske forskjellene og utvikle og løfte felles kvalitet i barnehagen?

– Slik det er i dag, har vi et rikt mangfold av barnehager, og det skal vi ta vare på. Men det er stort spenn mellom barnehagene. Det er bra at barnehager jobber med ulike pedagogiske innfallsvinkler, men dersom det mangler bevissthet rundt pedagogikken, blir det et problem. Kvalitetsløft er derfor én overskrift for arbeidet vårt, men vi må også rett og slett tette dette gapet.

Røe Isaksen nevner flere ganger at vi skal – og må – bygge videre på det gode i norske barnehager. I dette ligger et ønske om å utdanne og kvalifisere enda flere barnehageansatte og i enda større grad klargjøre hva barn og foreldre kan forvente av barnehagen når det gjelder innhold og læring.

– Barnehagelærere skal styrkes faglig gjennom etter- og videreutdanning, vi skal arbeide for å få flere barne- og ungdomsarbeidere i barnehagen og øke kompetansen i hele personalgruppa. Samtidig vet vi at det å lede arbeidet i en barnehage er krevende. Styrerutdanningen er derfor et viktig tiltak for å styrke ledelsen i barnehagen. I august lanseres i tillegg også foreldreportalen barnehagefakta.no, en nettside som skal gi foreldre lett tilgjengelig nøkkelinformasjon om alle barnehager landet over.

Torbjørn Røe Isaksen gestikulerer ivrig og entusiastisk, men ved siden av ham følger de med på armbåndsuret med stadig kortere intervaller. Det er enda noen kalenderoppføringer som gjenstår før statsrådskoene skal parkeres for en periode for å følge datteren i tiden frem mot hennes første dag i barnehagen.

– Er det aspekter ved barnehagen du har blitt mer klar over etter at du selv ble far? Hvordan ser du for deg den ultimate barnehagen?

– Nå skal jeg snart få mine aller første erfaringer som bruker av barnehagen, og det gleder jeg meg til. Jeg tror alle foreldre er mest opptatt av at barnet deres har det fint i barnehagen – at den lille gutten eller jenta trives og har det trygt og godt. Så er det fint med en ny og moderne barnehage, nye leker og flott uteplass, men det aller viktigste er dyktige og faglig flinke barnehagelærere, fagarbeidere og andre ansatte som legger til rette for gode leke- og læringsmuligheter. Det er de som virkelig gjør en forskjell for barns trivsel, lek og læring.