Astrid-Ous-Larsen_Aalesund2_web

Veien til fagbrevet


Ønsker du å ta fagbrev i barne- og ungdomsarbeiderfaget? Da har du to utdanningsløp å velge mellom.

Ålesund kommune har i flere år jobbet systematisk med å øke kompetansen i både kommunale og ikke-kommunale barne­hager. Et av tiltakene i kompetanse­utviklingen har vært å rekruttere barnehageassistenter uten relevant utdanning til å ta fagbrev i barne- og ungdomsarbeiderfaget. Ålesund var ute i god tid og startet arbeidet i 2011, tre år før den nasjonale kompetansestrategien ble iverksatt.

– Etterspørselen har vært stor siden vi startet. Til tross for at vi er en relativt liten kommune, ser vi at markedet ennå ikke er mettet, forteller rådgiver i Ålesund, Astrid Ous Larsen.

Kompetanseutvikling. Det er ­Borgund videregående skole sitt kompetansesenter, BORK, som står for gjennomføringen av utdanningen. Kommunen startet samarbeidet med BORK gjennom Nordre Sunnmøre kompetansenettverk som består av 11 kommuner i regionen. Rekrutteringen til studiet har vært et viktig satsingsområde for nettverket.

– Utfordringen i barnehagene er å holde høy faglig kvalitet. Ansatte med fagbrev i barne- og ungdomsarbeiderfaget bidrar til dette. Derfor er det ønskelig for oss at flere assistenter, både i kommunale og ikke-kommunale barnehager, som mangler formell kompetanse for arbeid med barn, tar fagbrevet, sier Ous Larsen og legger til:

– Kurset gir nødvendig teoriinnføring i faget og hjelper assistentene til å sette ord på de valgene de tar til daglig i egen barnehage. Gjennom å bli kjent med ulike faguttrykk og ikke minst drøfte hvordan du kan arbeide med dem i praksis, vil du utvikle seg som fagperson.

To alternative veier. For assistenter i barnehagen finnes det to måter å få fagbrev som barne- og ungdomsarbeider, og Borgund videregående skole tilbyr begge løpene gjennom samarbeidet med Nordre Sunnmøre kompetansenettverk. Du kan enten melde deg på som privatist og ta faget på en videregående skole der du bor. Det stilles krav til at du har inntil to års praksis i full stilling for å kunne gå opp til fagbrevet. Har du minst fem års relevant praksis i full stilling fra fagområdet, kan du ta fagprøven som barne- og ungdomsarbeider kun ved å ta teorikurset.

– Studiet er lagt opp som deltidsundervisning over ett år og fører fram til tverrfaglig eksamen. Med godkjent eksamen og godkjent praksis fra yrket kan du da ta fagbrev som praksiskandidat.

Undervisningen foregår på kveldstid, noe som gjør det mulig å kombinere studier med fulltidsstilling og familieliv, forteller Ous Larsen.

Er du 25 eller eldre og ikke har fullført videregående opplæring, kan du ha rett til gratis opplæring. Det betyr at du kan få dekket utgifter til kurs og lærebøker av fylkeskommunen.

Gir flere muligheter. I tillegg til å få relevant teoretisk kunnskap om pedagogisk arbeid, gir fagbrevet i barne- og ungdomsarbeiderfaget flere andre fordeler: Fagbrevet gjør det blant annet mulig å ta en annen høyere utdanning.

– Assistenter som blir barne- og ungdomsarbeidere, stiger også i lønn og får ofte andre arbeidsoppgaver enn tidligere. Med fagbrev stiller de sterkere i arbeidsmarkedet.


Astrid Ous Larsen

Rådgiver i Ålesund kommune