Dette magasinet er for deg som er lærer, skoleleder eller skoleeier. Her møter du engasjerte lærere, ledere, fagfolk og andre som deler sine erfaringer, og som jobber for at alle elever skal få en enda bedre grunnopplæring. Bli med kunnskapsministeren på «Torbjørns time» der han understreker sine intensjoner og mål for å gjøre norsk skole enda bedre. Artikler om praktisk og variert arbeid på ungdomstrinnet, om å bygge relasjoner for et bedre læringsmiljø og om tiltak for å styrke yrkesretta utdanning kan vi også anbefale.

I tillegg kan du lese hva språkviter og forfatter Helene Uri mener om ungdoms språkbruk, hvordan komiker Sigrid Bonde Tusvik opplevde sin barndom i et lærerhjem, og se hvor forskjellige klasserom kan være.

Hvis du leter etter noe spesielt, kan du også benytte søkefeltet nederst på siden!