39 702


Norge har høyere utgifter per elev, justert for lokalt pris- og kostnads­nivå, enn gjennomsnittet for medlemslandene i OECD.

I 2010 brukte Norge i gjennomsnitt $ 39 702 per elev i både i grunnskolen og i videregående opplæring. OECD-landene brukte i gjennomsnitt $ 26 188. Utgiftene per elev har økt både i OECD-landene og i Norge siden 2000, men fra 2009 til 2010 har utgiftene gått ned for videregående opplæring i OECD-landene.