Flere lærekontrakter


Det er inngått 550 flere lærekontrakter i år enn i fjor, men fortsatt står 8 600 uten læreplass ved utgangen av 2014.

Blant 26 500 søkere har 17 900, 67 prosent, fått godkjent lærekontrakt.

Selv om det er godkjent 550 flere kontrakter i år sammenliknet med på samme tidspunkt i fjor, har andelen som har fått læreplass sunket med ett prosentpoeng. Det er fordi søkertallet har økt.

Over halvparten av ungdommene i Norge velger i dag en yrkesfaglig utdanningsretning, men hvor de bor kan være avgjørende for om de får lærekontrakt eller ikke.

Det er fylkeskommunene som formidler læreplasser til elevene. I Oslo og Rogaland har henholdsvis 80 og 79 prosent av søkerne fått læreplass. Østfold har lavest andel tildelte læreplasser med 53 prosent, men gjør det bedre enn i fjor og er ett av 13 fylker som har godkjent flere lærekontrakter enn per 1. desember 2013.

72 prosent av lærekontraktene er tegnet i privat sektor. Denne prosent-andelen varierer fra 63 i Aust-Agder og Nordland, til 81 i Rogaland.

Les mer om tallene på udir.no