Gjør hverandre gode


Veilederkorpset reiser landet rundt for å hjelpe skoleledere og skoleeiere til å gjøre hverandre gode.

Veilederkorpset gir veiledning til skoler som ønsker å bedre sine læreprosesser. Målet er at flere elever skal lære å mestre mer, slik at flere fullfører utdanningsløpet.

Det kan være utfordrende å få til endringer i en organisasjon, og det er ofte behov for ekstern kompetanse for å få til en prosess som på sikt gir gode resultater. Veilederkorpset kan ikke garantere suksess, men kan bidra med støtte slik at skoleeiere og skoleledere får bedre forutsetninger for å lykkes med sitt utviklingsarbeid. Veilederkorpset kan hjelpe til med å identifisere behov, se muligheter, komme fram til løsninger, iverksette tiltak og evaluere.

Skoler kan i tillegg ha behov for å utvikle kompetanse knyttet til klasseledelse, grunnleggende ferdigheter, vurdering eller andre av skolens kjerneoppgaver. Veilederkorpset kan også bidra til å identifisere aktuelle kompetansemiljøer.

Hvordan gå frem for at skoleeiere og skoler kan få hjelp, se udir.no