God start for alle


I Bodø får alle ­ny­utdannede lærere veiledning og en egen mentor på sin nye jobb. Det gjør overgangen til arbeidslivet lettere for dem som ønsker å satse på et yrkesliv i skolen.

Lærerutdanningen kan forberede deg på mye. Du kan lære deg matematikk og pedagogikk. Lese bøker. Delta på forelesninger. Likevel er det ikke sikkert at du er forberedt på alt hva den norske skolehverdagen faktisk innebærer.

– Jeg var rystet! Det var så utrolig mye å huske på. Når er friminuttet? Hva er datoen for utviklingssamtalen? Når skulle egentlig eleven på første rad til tannlegen? Sånne ting, sier Lene Sofie Dyrhaug, og ler av egne minner. Det er over 16 år siden hun var ferdig utdannet lærer, men den første tiden på skolen husker hun godt. Nå er hun den eldste på teamet for 7. trinn ved Tverlandet skole i Bodø og mentor for sin nye kollega Eirik Melby. Han gikk ut av lærerutdanningen våren 2014.

23-åringen har egentlig ikke tid til å bli intervjuet om veiledning av nyutdannede lærere. Elevene hans på 7. trinn skal nemlig ha naturfagprøve neste uke. Timen er nøye planlagt, men nå måtte rektor finne en annen lærer til å ta timen. Eirik kikker hyppig på klokka.

– Nå vet jeg ikke hva som skjer i klasserommet. Jeg skulle jo kjøre mitt opplegg, sier Melby, til stor munterhet for sin mer erfarne kollega.

Eirik Melby liker jobben sin veldig godt. Hver dag byr på nye utfordringer, og de tøffeste dagene slenger han seg ned på sofaen eller trener litt, og så er han klar for en ny dag med elevene.

– Jeg føler jeg har valgt rett. Enten har du det i deg, eller så har du det ikke i deg. Det handler om engasjement, sier den unge mannen om sitt lærerkall.

Problemet er at mange i hans situasjon ikke trives like godt med overgangen fra utdanning til jobb. Overgangen blir rett og slett for tøff for mange nyutdannede.

I 2009 underskrev derfor Kommunesektorens organisasjon (KS) og Kunnskapsdepartementet (KD) en intensjonsavtale som skulle bidra til at alle nyansatte og nyutdannede førskolelærere og lærere skulle få veiledning den første tiden i jobben sin.

I den nye avtalen fra november 2014 blir det presisert at det skal arbeides målrettet for at alle kommuner og fylkeskommuner skal tilby veiledning til alle nytilsatte og nyutdannede pedagoger i barnehagen, grunnskolen og videregående opplæring.Anne-Grethe Dølvik

Rektor ved Tverlandet skole

Eirik Melby (t.h.) fikk en god start på lærer­karrieren sin. Det var viktig å ha mentor Lene Sofie Dyrhaug ved sin side.

I Bodø har det vært jobbet målrettet med dette siden 2010. Da vedtok kommunestyret  at alle nyutdannede lærere skulle delta i veiledningsordninger. I praksis betyr det at alle nyutdannede får sin egen mentor på arbeidsplassen, og at de deltar på seks veiledningsgruppemøter (halve dager) sammen med nyutdannede ved andre skoler i løpet av det første arbeidsåret.

– Vi får mer tilbake enn det vi investerer i tid. Det blir bedre trivsel, bedre undervisning og det blir bedre for elevene, sier rektor Anne-Grethe Dølvik ved Tverlandet skole.

Hun innser at det kan være noen av hennes rektorkolleger som synes det er vanskelig å prioritere mentorordning og veiledningsgrupper. Kanskje kan det også være nyutdannede som opplever starten på yrkeskarrieren som så hektisk at de ikke klarer å prioritere dette. Da er det godt at opplegget er obligatorisk.

– Det er ikke hyggelig å kreve tid av noen. Alle lærere har hektiske dager. Nå har vi et system der det er satt av tid sammen med mentor, der den nyutdannede kan stille spørsmål og ta opp problemstillinger i et planlagt møte. I veiledningsgruppene kan de diskutere ulike problemstillinger med lærere i samme situasjon. Vi mener det trygger de nyansatte, og vi unngår at de går i grøfta, sier Dølvik.

Hun får støtte av Astrid Svendsen ved Universitetet i Nordland hvor de tilbyr en egen veilederutdanning. Det er en videreutdanning for lærere som ønsker å tilby systematisk og kvalifisert veiledning i barnehage, grunnskole og videregående opplæring. Svendsen er koordinator for kommunene nord i Nordland, og hun bidrar til og er en støttespiller for at kommunene får på plass et system for veiledning av nyutdannede. Hun synes det er svært positivt at Bodø kommune har gjort veiledning av nyutdannede lærere obligatorisk.

– Veiledning er i stor grad med på å utvikle yrkesidentiteten til lærerne. Vi ser at det er av stor verdi for de nyutdannede. Det er uttalt ofte, og gjerne med stor skrift, at dette har vært verdifullt for dem i det første året som pedagog. Jeg tror det er viktig å få skoleeiere til å ta på alvor at systemet er til god hjelp for å rekruttere nyutdannede og få dem til å bli i yrket, sier Svendsen.

Eirik Melby har fått en god og trygg start. Han er ikke kontaktlærer dette første året, og har god tid til å sette seg inn i rutiner og papirarbeid. Med god hjelp fra sin mentor, Lene Sofie Dyrhaug, slipper han «det store praksissjokket» som mange nyutdannede lærere opplever.

– Jeg har for eksempel fått veldig gode forslag til hvordan jeg kan forberede og lage en halvårsvurdering. Det hadde gått på et vis uten Lene, men det er veldig greit å vite at hun er der for meg. At jeg ikke er en belastning, sier Eirik, før han endelig – endelig! – kommer seg tilbake til timen i
naturfag.

Et godt system

Bodø kommune har blitt lagt merke til etter at ­kommunestyret vedtok å gjøre det obligatorisk med veiledning av nyutdannede­ lærere. Andre kommuner vil lære av foregangs­kommunen i nord.


Politikerne i Bodø har vist overfor skolene at veiledning av nyutdannede lærere er noe de tar på alvor. Det betyr at alle lederne også må følge opp og ta ansvar. Det har gitt oss et godt system som vi utvikler år for år, sier Anette Augusta Killengren. Hun er skolefaglig rådgiver i Bodø kommune og har ansvar for veiledningsgruppene.

Hun holder foredrag for andre kommuner om hvordan Bodø løser veiledning for nyutdannede, og opplever selv at det grepet politikerne gjorde i 2010, har gitt flere positive effekter – også for nabokommunene.

– Som en stor kommune inviterer vi nyutdannede lærere fra andre kommuner inn i veiledningsgruppene våre hver høst. Tilbakemeldingene fra de som deltar i opplegget, er at de blir tryggere og tydeligere lærere, sier Killengren.

Det er skolekontoret som følger opp skolene og organiserer driften av de tre veiledningsgruppene. Veilederne som har disse gruppene, skal ha veilederutdanning, og det er også flere av mentorene på skolene som har tatt denne utdanningen.

– Selv om dette er en ekstraoppgave som skolene må gjøre ut over ordinær drift, opplever vi at skolelederne er positive og tar veiledning av nyansatte på alvor. Det er viktig for at første året skal bli en suksess som motiverer nyutdannede lærere til å fortsette i yrket, sier Killengren.