Gode digitale ferdigheter


Norge befinner seg blant de beste landene i en internasjonal undersøkelse som tester elevers digitale ferdigheter i 18 land.

Sammenlignet med andre land er det lite databruk i norske klasserom. Bare 8 prosent av de norske elevene sier de bruker datamaskin daglig på skolen, mens 57 prosent rapporterer om ukentlig databruk. Hele 75 prosent av elevene bruker datamaskin hver dag hjemme. Selv om elevene rapporterer om lite databruk, er lærerne positive til mulighetene som digitale verktøy gir i undervisningen. Hele 89 prosent mener IKT bidrar til å øke elevenes interesse for læring. Norske lærere har i mindre grad enn lærere i andre land deltatt på ulike former for kompetanseheving innen IKT. I likhet med mange andre land presterer norske jenter bedre enn guttene.

(Om undersøkelsen: ICILS (International Computer and Information Literacy Study) er en studie av ungdomskolelevers digitale ferdigheter. I Norge deltok 138 skoler med inntil 20 elever på 9. trinn.)