Høgskolen i Lillehammer snart ute med MOOC


Er du klar for å ta din første MOOC sammen med kollegaene dine? Til våren har du sjansen.

Er du klar for å ta din første MOOC sammen med kollegaene dine? Nå har du sjansen!

Høgskolen i Lillehammer har fått i oppdrag fra Utdanningsdirektoratet å utvikle en MOOC (Massive Open Online Course) for skolesektoren. Temaet er skolebasert kompe­ tanseutvikling i læringsfremmende vurdering. Nettkurset retter seg mot skoler som ønsker å utvikle sin egen organisasjon og å videreutvikle lærernes vurderingskompetanse.

Høgskolen har fått med seg noen av de fremste bidragsytere innen skoleforskning. Eirik Irgens og Henning Fjørtoft fra NTNU, Torbjørn Lund fra UIT, Siv Gamlem fra HVO og Stephen Dobson fra University of South Australia skal alle bidra.

Skolebasert og individuell kompe­ tanseutvikling i form av MOOC tar tid. Estimert gjennomføringstid er ett skoleår. Da får hver enkelt tid til å sette seg inn i relevant teori, teste teorien ut i praksis og drive faglig sparring på skolen og med andre kursdeltakere på nett. Det er gratis for skolen å delta på kurset.

Mer informasjon finner du på hil.no

Om MOOC

MOOC ble startet med et ønske om å gjøre utdanning tilgjengelig for alle uavhengig av livssituasjon, økonomi og geografisk lokasjon. MOOC kjennetegnes gjerne av at kurset foregår på nett, har ingen formelle opptakskrav, er gratis og har et ubegrenset antall studenter.