– Jeg er alle disse 66 millioner jentene som ikke går på skole


Utdrag fra Malala Yousafzais Nobelforedrag i forbindelse med utdeling av Nobels fredspris, 10. desember 2014.

Selv om jeg står foran dere her som én jente, én person, er jeg ikke én stemme, jeg er mange. Jeg er alle disse 66 millioner jentene som ikke går på skole.

Folk spør meg ofte hvorfor det er spesielt viktig at jenter får utdanning. Svaret mitt er alltid det samme.

«Ett barn, én lærer, én penn og én bok kan forandre verden.»

Nå lever vi i den moderne tidsalderen, det 21. århundre, og vi tror alle at ingenting er umulig. Vi kan reise til månen, og snart kan vi kanskje lande på Mars. I dette 21. århundre må vi være fast bestemt på at kvalitetsutdanning til alle også vil bli en realitet.

Kjære søstre og brødre, la oss bli den første generasjonen som bestemmer seg for å bli den siste. De tomme klasserommene, den tapte barndommen, det bortkastede potensialet – måtte disse tingene ta slutt med oss.

La dette bli siste gangen en gutt eller jente tilbringer barndommen sin på en fabrikk.

La dette bli siste gangen et klasserom står tomt.

La dette bli siste gangen en jente får høre at utdanning er en forbrytelse og ikke en rettighet.

La dette bli siste gangen et barn ikke går på skole.

Takk