Kjære lærer og skoleleder


Samfunnet endrer seg hele tiden, og vi har stadig behov for ny kompetanse og ny kunnskap.

Petter Skarheim

Direktør i Utdannings­direktoratet

Enten du er nyutdannet eller har lang fartstid som lærer, er det din innsats som bidrar til at skolen har den kompetansen vi trenger i fremtiden. Du er viktig. Læreryrket er en krevende jobb som forutsetter at du har kompetanse og pågangsmot til å være med på å forme morgendagens voksne.

vi tilbyr etter- og videreutdanning gjennom praksisnære studietilbud som skal styrke den faglige og fagdidaktiske kompetansen. Du kan lese mer om alle tilbudene i midten av magasinet.

På skolen er alle en del av et større fellesskap, og ny kunnskap skal komme hele skolen til gode. Samarbeid forutsetter en tydelig ledelse. Det er lederens ansvar å legge til rette for kompetanseutvikling og kompetansespredning, og å utvikle skolen som en lærende organisasjon. Vi vet at en skoleleders hverdag har mange utfordringer, og vi er imponert over jobben mange av dere gjør hver dag. Men som alle gode ledere har sikkert også du behov for å stå tryggere i lederrollen. Rektorutdanningen bidrar til at mange skoleledere får et mer nyansert bilde av sin rolle som leder og kunnskap om ledelse i en lærende organisasjon. Du kan lese mer om rektorutdanningen på side 34.

vi er alle opptatt av hva som skjer i skolen, og hvilke utfordringer den står overfor. Nyhetene og media er fulle av «skolesaker» – både triste og glade historier er daglig brettet ut i media. Det er viktig og riktig at det er slik. At så mange bryr seg. At debattene er intense. Her i Udir lytter vi til mange stemmer, meninger og innspill som kommer rett fra dere som jobber i grunnopplæringen. Vi setter stor pris på Facebook og Twitter som kanaler for å snakke, lytte og lære, og vi ønsker enda mer dialog og diskusjon om viktige temaer. Bli med oss, fortell oss, snakk med oss – ja, fyr løs!

for min egen del synes jeg historier om skoler og skoleeiere som tar tydelige og vanskelige valg, og som fører til nødvendige endringer, er de beste. De er mine favoritter. Vi kjenner godt til skoler som har slitt med dårlige resultater eller problemer med læringsmiljøet, og som har klart å snu utviklingen. Disse skolene viser at det er fullt mulig.

Drar vi i samme retning, er vi sterke.

Vi ønsker å satse på skolen. Gjennom Lærerløftet bidrar regjeringen til at over 5000 lærere får muligheten til å delta i videreutdanning i løpet av 2015/16. Aldri før har så mange lærere fått et slikt tilbud. Du kan lese mer om videreutdanning for lærere fra side 50.

vi må aldri glemme at vi er et stort fellesskap som ønsker å skape en god skole for alle.

Og jeg håper du lar deg inspirere og motivere av Udir-magasinet!