Nasjonale prøver

Som på ungdomstrinnet, gjør guttene på barnetrinnet det bedre enn jentene i regning, mens det er omvendt i lesing. I engelsk er det ingen forskjeller mellom kjønnene. Det viser resultatene for nasjonale prøver på barnetrinnet i 2014.

60 000 elever på 5. trinn gjennomførte nasjonale prøver i lesing, regning og engelsk. Nasjonale prøver måler om skoler lykkes med å utvikle elevenes grunnleggende ferdigheter – i lesing, regning og deler av engelskfaget. Resultatene hjelper lærere, rektorer, kommuner og myndigheter i arbeidet med å gi elever god undervisning. I 2014 har Utdanningsdirektoratet gjort endringer i nasjonale prøver i regning og engelsk, for at resultatene i årene fremover kan brukes til å se utvikling over tid.

Mer om nasjonale prøver udir.no