Treng du vidare­utdanning?


I fjor haust begynte 3400 lærarar på ei vidare­utdanning innan satsinga Kompetanse for kvalitet. I år skal det bli endå fleire. Kanskje du er ein av dei? Her kan du lese om kva nokre av årets studentar seier om sitt studium.

Gard W. Karlsnes

Kontaktlærer Hokksund ungdomsskole
Studerer: Mat og helse, Høgskolen i Buskerud og Vestfold

Hvorfor er det viktig å ta videreutdanning?
For å holde meg oppdatert faglig og gi best mulig undervisning til elevene.

Hva har du lært?
Det har vært mye tung teoretisk kunnskap som setter meg i stand til å forstå faget og læreplanen bedre.

Hvordan vil elevene dine merke forskjell på deg før og etter kompetanseutviklingen?
Nå vil jeg ha mer gjennomtenkte og utarbeidede opplegg.

Har du noen råd å gi til andre lærere som vurderer å delta på videreutdanning?
Gjør det!

Hildur Heia

Faglærer ved Nes ungdomsskole
Studerer: Regning som grunn-leggende ferdighet, Høgskulen i Sogn og Fjordane, Sogndal

Hvorfor er det viktig å ta videreutdanning? Det er viktig for å styrke kompetansen i fag du underviser i, og for å oppdatere seg på undervisnings-metoder.

Hva har du lært? Jeg er blitt mer bevisst på den store betydningen regning har som grunnleggende ferdighet, og hvordan dette kan ivaretas i de ulike fag.

Hvordan vil elevene dine merke forskjell på deg før og etter kompetanseutviklingen? Jeg håper at jeg har større variasjon i undervisningsmetodene, og at jeg har en annen tilnærming til stoffet.

Har du noen råd å gi til andre lærere som vurderer å delta på videreutdanning? Det er svært inspirerende med faglig og metodisk påfyll i de fagene du underviser i. Veldig mye av det jeg har lært på studiet, har jeg kunnet bruke direkte i klasserommet. I tillegg har jeg fått inspirasjon og ideer til flere nye undervisningsopplegg.

Anne Skrove

Faglærer i Helse- og oppvekstfag ved Verdal videregående skole
Studerer: Utvikling og ­endrings­arbeid relatert til ­yrkesfaglige ut­danningsprogram, NTNU

Hvorfor er det viktig å ta videreutdanning? For å holde meg oppdatert, få ny kunnskap både didaktisk og pedagogisk slik at jeg kan være en god lærer.

Hva har du lært? Jeg har lært mye, både didaktisk og ved å ha praksis på arbeidssteder jeg har liten eller ingen kjennskap til fra før, men som er en del av seksjonens arbeidssteder der elevene er i Prosjekt til fordypning. Også pedagogisk i form av mange nye metoder som jeg kan dra nytte av i undervisningen min til klassene. Mye utveksling av erfaringer mellom studentene er også lærerikt ved at jeg får tips og ideer til undervisningen.

Hvordan vil elevene dine merke forskjell på deg før og etter kompetanseutviklingen? Jeg er blitt mer bevisst på hva jeg gjør, hvordan og hvorfor. Jeg legger opp til mer variasjon i undervisningen i form av flere metoder og mer tilpassing til hver enkelt elev.

Har du noen råd å gi til andre lærere som vurderer å delta på videreutdanning? Søk, dette er veldig nyttig! Vi har alle noe å lære, og det er helt nødvendig å kjenne til bredden innen utdanningsprogrammet du underviser i, slik at elevene får den opplæringen de forventer.

Roger Mørk Hagen

Rådgiver ved Mosjøen videre­gående skole
Studerer: Rådgivning 2 ved NTNU

Hvorfor er det viktig å ta videreutdanning? For meg er det svært viktig, da jeg er forholdsvis nytilsatt som rådgiver ved skolen og helt nødvendig for å kunne mestre de mange utfordring­ene knyttet til rådgivning i videre­gående opplæring.

Hva har du lært? Jeg har lært mye om meg selv og min rolle i møte med elevene. Des­suten har jeg fått en faglig ­ballast både når det gjelder karriere­veiledning og sosialpedagogikk. ­Dette gjør meg allerede langt tryggere som rådgiver.

Hvordan vil elevene dine merke forskjell på deg før og etter kompetanseutviklingen? Når jeg er ferdig med denne videreutdanningen, håper jeg at elevene vil møte en rådgiver som i enda større grad kan skape gode og utviklende samtaler, samtaler som bidrar til positiv endring. For å skape en slik relasjon og utvikling i møte med elevene kreves det bred faglig kompetanse innen rådgivningsfaget.

Har du noen råd å gi til andre lærere som vurderer å delta på videreutdanning? Mitt råd er å gripe denne unike muligheten for videreutdanning. Det er gøy, lærerikt og utfordrende!

Ane Lundstein Skullerud

Kontaktlærer ved Fjerdum skole
Studerer: Naturfag 1, Høgskolen i Hedmark

Hvorfor er det viktig å ta videreutdanning? Det er viktig med faglig påfyll, oppdatering i faget, og ikke minst det å få ideer til hvordan vi kan ­undervise elevene på ulike måter, så de igjen lærer mye naturfag på skolen.

Hva har du lært? Så langt har jeg lært grunnleg­gende fakta om de ulike emnene biologi, zoologi, geologi, fysikk og kjemi. Jeg har også lært mye om hvordan jeg kan lage gode og ut­forskende naturfagopplegg med elevene våre på skolen.

Hvordan vil elevene dine merke forskjell på deg før og etter kompetanseutviklingen? Jeg har ikke hørt deres versjon av dette, men de er ivrige og fornøyde hver gang vi har naturfag. Det tar jeg som et godt tegn.

Har du noen råd å gi til andre lærere som vurderer å delta på videreutdanning? Hvis motivasjonen og muligheten er der, vil jeg anbefale å søke «tvert». Det er inspirerende og moro, og jeg er meget godt fornøyd med de dyktige og praksisnære foreleserne vi har på Hamar.

Renate Eng

Kontaktlærer ved Vestfossen barneskole i Øvre-Eiker kommune
Studerer: Norsk 1, 1.-7. trinn, ­Høgskolen i Sør-Trøndelag

Hvorfor er det viktig å ta videreutdanning? Det er viktig med tanke på hele ­tiden å være i utvikling og fornye den kunnskapen vi har. Det er sentralt med videreutdanning for å heve kvaliteten ytterligere i ­skolen, og for å gi elevene enda bedre undervisning med nye og spennende metoder.

Hva har du lært? Jeg har lært utrolig mye nytt og spennende og fått andre synsvinkler/innfallsvinkler inn mot ulike metoder i norskfaget. Jeg har generelt lært mye om lese- og skriveutviklingen, og nye metoder som jeg kan bruke for å fremme god læring. Vei­ledet skriving og lesing kan virkelig ­an­befales med tanke på lese- og skriveutviklingen. Fantastiske forelesere har gitt meg utrolig mye fagkunnskap.

Hvordan vil elevene dine merke forskjell på deg før og etter kompetanseutviklingen? Elevene vil nok fremdeles møte en lærer som er ivrig og opptatt av økt læringsutbytte, men kanskje i enda større grad med tanke på læring og metoder som kan fremme et bedre læringsutbytte. De vil merke en lærer som har fått enda bredere faglig tyngde, som er veldig inspirert og opptatt av å gi gode oppgaver som i større grad fremmer læring.

Har du noen råd å gi til andre lærere som vurderer å delta på videreutdanning? Dette er en unik mulighet for å videreutvikle seg som lærer, som man ikke bør la gå fra seg. Jeg anser meg selv som svært heldig som har fått denne muligheten og har bare ett råd: Bli med på å heve kvaliteten i skolen ved å delta på videreutdanning. Valget er lett med tanke på hvor mye du får tilbake av kunnskap og selvutvikling.