Miljøbevisste elever


Den naturlige skolesekken (DNS) har bidratt til å utdanne miljøbevisste elever som forstår hva bærekraftig utvikling betyr.

DNS er et prosjekt ved Nasjonalt senter for naturfag i opplæringen. Evalueringen viser at mange elever har tilegnet seg kunnskap om hvordan fremtiden påvirkes av det vi gjør i vår tid, miljøutfordringer, fornybar energi og samspillet mellom natur, mennesker og økonomi. Elevene har fått undervisning om bærekraftig utvikling der fremtidsrettede miljøperspektiver er fremtredende. Lærerne gir uttrykk for at de har fått kompetanseheving i å utdanne miljøbevisste elever. Den naturlige skolesekken inngår i den nasjonale strategien for å styrke kunnskapen om bærekraftig utvikling. Det er Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning (NIFU) som på oppdrag fra Utdanningsdirektoratet har evaluert prosjektet.

Evalueringsrapporten finner du på udir.no