Verktøy for skoleutvikling


Refleksjons- og prosessverktøy skal gi skoler og skoleeiere et godt utgangspunkt for endring og utvikling ved sin skole.

Analysene bidrar til felles refleksjon, belyser forbedringsområder og synliggjør tiltak for kvalitetsutvikling, mens SWOT-metoden bidrar til dialog og kunnskapsbygging.

Ståstedsanalysen er et refleksjons- og prosessverktøy for skolebasert vurdering.

Organisasjonsanalysen er et verktøy
for egenvurdering blant personalet på skolen.

Skoleeieranalysen er et verktøy kommuner kan bruke til opp-følging av tilstandsrapporten.

SWOT er en strategisk analysemetode for å identifisere styrker, svakheter, muligheter og trusler.

Les mer på udir.no