20150401-124853-ma_BW

BARNEHAGEN SOM LÆRINGSMILJØ OG DANNINGSARENA

Til sammen 66 barnehager fra 6 fylker deltok i et pilotprosjekt om barnehagen som læringsmiljø og danningsarena i 2011–2012. Barnehagenes egne erfaringer fra prosjektet viser at et tett samarbeid med en faglig veileder fra et universitet eller en høgskole har hatt stor verdi. På grunnlag av prosjektet ble det skrevet erfaringsbaserte artikler, som resulterte i tre store rapporter. Rapportene tar for seg hva som kan bidra til et godt miljø for barns læring og danning i barnehagen. Videre viser de hvordan barnehagene kan jobbe systematisk, og de inneholder suksesskriterier for hvordan et utviklingsarbeid i barnehagen kan føre til endret praksis.

Les hele rapporten på udir.no/barnehage