aof_haugesund_17

ET VIKTIG TILTAK FOR ØKT KVALITET


Er du fagarbeider eller assistent og interessert i mer formell utdanning? Nå kan du snart ta fagskoleutdanning og fordype deg i fagfeltet «Barn med særskilte behov.»

En nasjonal kartlegging av kompetansebehovene i barnehagen viser at mange fagarbeidere og assistenter ønsker å tilegne seg mer kunnskap. Det er to tema som er særlig etterspurt: Barn med særskilte behov og De yngste barna i barnehagen. I første omgang skal det tilbys fagskoleutdanning med fordypning om barn med særskilte behov.

Til sammen skal Utdanningsdirektoratet igangsette og finansiere inntil 260 studieplasser til den nye fagskoleutdanningen. Dette er en videreutdanning for fagarbeidere som har tatt barne- og ungdomsarbeiderfaget, eller assistenter som har jobbet minimum fem år i barnehage. Studentene må være tilsatt i en barnehage under hele studiet.

– Det er utrolig verdifullt at det nå kommer en fagskoleutdanning innenfor oppvekst. At fagarbeidere og assistenter i barnehagen blir prioritert og satset på, er umåtelig viktig, først og fremst for å få økt kvaliteten i barnehagen, men også for den faglige og personlige utviklingen hos den enkelte medarbeider, sier Edel Johanne Rosvold, som er kvalitets- og utviklingsansvarlig hos AOF Haugaland, Norges tredje største fagskole innen helse og oppvekst.

De 260 studieplassene er fordelt på fire tilbydere. AOF Haugaland tilbyr utdanningen i Rogaland og Vest-Agder. AOF Norge tilbyr utdanningen i Telemark og Vestfold og Fagskolen Østfold tilbyr utdanningen i Østfold. Høyskolen Campus Kristiania har fått et landsdekkende tilbud, men skal prioritere søkere fra fylker som ikke dekkes av de tre andre tilbyderne. Til sammen skal disse dekke hele landet. Noen av studiene er stedsbaserte, mens andre foregår på nett.

Planen om et slikt tilbud for fagarbeidere og assistenter har vært klar en stund, og forventningene er store blant mange. Den nasjonale planen er godkjent i NUFHO, og AOF Haugaland har fått utdanningstilbudet godkjent i NOKUT. Målet for AOF Haugaland er å starte de første kullene våren 2016.

– Undervisningen går over fire semestre, og mye tilrettelegges lokalt der studentene bor. Dette er en fin anledning til å få en god og ettertraktet kompetanse. I tillegg til teori vil utdanningen ha en ti uker lang praksisperiode på egen arbeidsplass. Den vil gi et solid læringsutbytte gjennom praktiske oppgaver knyttet til teori. I siste semester er det eksamen, som består av en fordypningsoppgave etterfulgt av en muntlig prøve. Utdanningen utgjør 60 fagskolepoeng, og det skrives ut et offentlig godkjent vitnemål, forteller Margrete Meidel Ramsdal, kompetanserådgiver med pedagogisk og faglig ansvar for fagskoleutdanningen i AOF Haugaland.

HVA ER NUFHO?

NUFHO (Nasjonalt utvalg for fagskoleutdanning i helse- og oppvekstfag) er en frivillig sammensetning av sentrale aktører innen helse- og oppvekstfagene. Utvalget skal sikre utvikling og anbefaling av nasjonale planer for fagskoleutdanning i helse- og oppvekstfag, og jobber for å utvikle, beholde og synliggjøre en nasjonal standard for nivå og innhold i fagskoleutdanningen. Den nasjonale standarden skal være retningsgivende for søknader til NOKUT om godkjenning av fagskoletilbud.

aof_haugesund_01

 

Nå jobber fagskolen for at flest mulig i målgruppen skal bli kjent med den nye studiemuligheten. De snakker med private og kommunale barnehageeiere, holder informasjonsmøter, deler faginformasjon på nett, annonserer og informerer direkte til tidligere deltakere innen barne- og ungdomsarbeiderfaget.

Barnehageeier har ansvar for kompetanseutvikling og utvikling av barnehagen som en lærende organisasjon, og må derfor legge til rette for at ansatte som ønsker det, kan søke på en slik utdanning.

– Det er viktig at barnehagen bidrar til å «framsnakke» det å ta utdanning. Vi vet fra forskning at arbeidstakere med god kompetanse gir større kvalitet, større trivsel og større stabilitet på arbeidsplassen, sier Ramsdal.

Fagskoleutdanningen Barn med særskilte behov ved AOF Haugaland er organisert som stedsbasert opplæring. Utdanningen har en samlet normert studietid på ett år, men tilrettelegges som et deltidsstudium over to år. Fordi studentene er i full jobb, er det en fordel at studiene foregår på kveldstid.

– Undervisningen er tilrettelagt med fem kvelder per måned, noe som øker muligheten til at flere kan gjennomføre utdanningen, da det lettere kan kombineres med jobb og familie. Mange som utdanner seg gjennom oss, sier det hadde vært vanskeligere å delta dersom det var et fulltidsstudium. Vi har mange dyktige lærere som har sitt daglige virke innen oppvekstområdet, for så å undervise hos oss på kveldstid. Dette bidrar til at kunnskapen blir nær og oppdatert.

Fordypningen Barn med særskilte behov vil være med på å styrke den totale kompetansen i barnehagene. Ramsdal forteller at behovet for denne typen kunnskap er stort.

– Kompetanse gir kvalitet, og forskning viser at barnehager med høy kvalitet virker positivt på barns utvikling, og at virkningen varer hele livet. Vår jobb i rekrutteringsarbeidet blir å vise fagarbeidere og assistenter hvor mye økt kunnskap betyr, både for barna de skal ta vare på og for deres egen utvikling, avslutter rådgiveren.

HVA ER NOKUT?

NOKUT (Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen) har ansvaret for kvalitetssikring av høyere utdanning og fagskoleutdanning i Norge og er et nasjonalt kontaktpunkt for det europeiske kvalifikasjonsrammeverket.

NOKUT fører tilsyn med all eksisterende fagskoleutdanning og godkjenner nye fagskoletilbud og fagområder. I tillegg informerer de om kvalitetstilstanden og bidrar til kvalitetsutvikling i fagskoleutdanning. En godkjennelse fra NOKUT betyr at utdanningen har bestått strenge krav til kvalitet.