over_tittel

HVORDAN KAN DIN BARNEHAGE MØTE DEN DIGITALE HVERDAGEN?


Den digitale kulturen er også en del av småbarnas kultur og mediehverdag, og den har blitt en viktig del av hverdagen i mange barnehager. Senter for IKT i utdanningen tilbyr gjennomarbeida læringsopplegg og gode praksiseksempler for å veilede barnehagene i arbeidet med trygg og pedagogisk målrettet bruk av digitale verktøy.

I arbeidet med digitale verktøy i barnehagen er det først og fremst snakk om å få til en god og pedagogisk prosess hvor flere verktøy kan medvirke.

– Vi tilbyr både kompetansepakker og forslag til digitale, pedagogiske aktiviteter i barnehagen. Det er essensielt å lære barna trygg nettbruk, for dette er ikke noe barna har med seg hjemmefra, eller som kommer av seg selv. Den digitale kompetansepakken Superetterforskerne veileder barnehagene til gjennomtenkt bruk, sier avdelingsleder Lene Karin Wiberg ved Senter for IKT i utdanningen.
Kompetansepakken Superetterforskerne gir barnehager muligheten til å ha en god dialog med barna om det å være på Internett. I Superetterforskerne møter barna Lurifaks og Emma, og de kan lese, fortelle, diskutere og leke i den digitale verden.

Du kan enkelt klikke deg inn på Superetterforskerne her.

– Læringsopplegget har som mål å stimulere både barna og personalet i barnehagen til å tenke gjennom hvordan de bruker informasjons- og kommunikasjonsteknologi og ulikt medieinnhold. Ved å bruke de morsomme og barnevennlige karakterene Lurifaks og Emma håper vi barna blir både inspirerte og engasjerte. Samtidig håper vi de utvikler seg til kritiske brukere som kan beherske den digitale verden, fortsetter Wiberg.

Slik knytter vi digital lek til rammeplanen:

Den digitale hverdagen fører til mange muligheter, også med tanke på hvordan du kan gjøre tradisjonelle, pedagogiske aktiviteter digitale. Ved å bruke ressursprogrammet IKT-Brille knytter du enkelt digital lek og utforskning til rammeplanens fagområder.

I samarbeid med utvalgte barnehager har vi utviklet serien IKT-brille. Foreløpig er det 14 ulike eksempler på pedagogiske opplegg som barnehagene kan benytte. Hensikten er å vise hvor enkelt det kan være å koble bruk av digitale verktøy med andre aktiviteter, og hvordan dette kan bidra til å fornye og forbedre det pedagogiske arbeidet. Vi vet at det skjer mye spennende og skapende arbeid med digitale verktøy i barnehagene, og vi ser at barnehagepersonalet også er blitt flinkere til å dele gode ideer med hverandre – spesielt i ulike digitale kanaler. Den siste oppfordringen fra Wiberg går derfor nettopp på dette: Bruk også vår delingsarena IKTipraksis.no til å dele og til å få inspirasjon. Dette er en felles delingsarena der barnehagene finner gode pedagogiske opplegg som er sortert etter fagområde og teknologibehov.

Om ressursene

IKT-Brille

 • IKT-Brille består av 14 nedlastbare ressurser som kan brukes til opplæring, inspirasjon og utprøving.
 • De 14 ressursene omhandler fagområder som natur, miljø, etikk, kropp, bevegelse, helse, kommunikasjon, språk og tekst.
 • Alle temaene og innholdet i de forskjellige ressursdokumentene er knyttet direkte til rammeplanen for barnehager.
 • Resursene er nedlastbare på her.

Om ressursene

Superetterforskerne:

 • Ved å ta i bruk en fortelling som er utgitt i en egen bok og en veileder, får barna og det pedagogiske personalet mulighet til å lære om hvordan IKT kan utnyttes i lek, kommunikasjon og innhenting av kunnskap.
 • Dersom du ikke rekker hele boka på én gang, kan du bruke bildehistorien til å repetere
  før du tar fram boka.
 • Når hele historien om Superetterforskerne er fortalt, kan barna oppmuntres til gjenfortelling ved hjelp av «Spør barna» og bildehistorien.
 • Når barna har forstått innholdet, for eksempel gjennom å konkretisere det, er det tid for diplom. Og til slutt er det tid for å bruke alt det Superetterforskerne kan!
 • Du kan laste ned alt nødvendig innhold her.

 

IKTipraksis.no

 • Digital delingsarena hvor din barnehage kan lage sin egen profil og legge ut sine erfaringer.
 • Kan søke og sortere etter fagområder, teknologitype, tema med mer.