gammelt_bilde

KJÆRE DERE SOM ARBEIDER I EN BARNEHAGE!

Petter Skarheim

Direktør i Utdannings­direktoratet

I dette magasinet møter dere blant andre Marco Elsafadi. Han mener det er en rettighet at barn får muligheten til å lykkes.

– Det er kanskje det viktigste vi kan gi dem. Uansett bakgrunn og situasjon er følelsen av at du lykkes med noe, en solid grunnmur for alt du senere møter i livet. (Du kan lese portrettet her)

Jeg er svært enig i dette. Det gjelder alle barna – også de barna som kommer hit som flyktninger, slik Marco gjorde. Disse barna er ekstra sårbare og utsatte. Men absolutt alle våre barn trenger en solid grunnmur.

Og hva har dette med kompetanseheving å gjøre? Forskning viser at barns grunnlag for å lykkes senere i livet, skjer tidlig og lenge før barnet begynner på skolen.

Du er en av dem som bygger barnas grunnmur. Dette magasinet handler om hvordan du kan øke din egen kompetanse og bidra til å heve barnehagens felles kompetanse og utvikling. De aller fleste barnehager sørger for at barna får omsorg, at de trives, at de utvikler seg – at de leker og lærer! Likevel er kvaliteten på tilbudene i barnehagene for varierende. Målet er at alle barnehager skal ha kvalifiserte og omsorgsfulle ansatte.

Vi trenger enda flere kvalifiserte medarbeidere i barnehagene, både nå og i framtiden. Jeg vil oppmuntre deg til å gripe muligheten til å heve kompetansen og utvikle deg faglig. Du kommer garantert ikke til å angre.

Det er mange flotte reportasjer, portretter og intervjuer i magasinet som jeg håper vil inspirere og motivere deg. Og reportasjen fra Haugesund kan gi dere et godt tips. Ikke alle barnehager har store uteområder som barna kan boltre seg på. – Som bybarnehage ønskjer vi å bruke nærområdet, og det har vore spennande for både store og små å bli kjende med alt det som finst i omgivnadene våre, sier Mona Andersen, pedagogisk leder i St. Olav barnehage.

De bruker hele byen og går på byvandring. Barna er på fornavn med statuene og vet mer om dem enn de fleste voksne. Dette er et godt eksempel på lek og læring i praksis! (Denne artikkelen kan du lese her)

I kåseriet, gir Johan Borgen oss – på mesterlige vis – innblikk i sitt magiske barndoms rike: «…, jeg visste noe ingen andre visste. At i den nest øverste skuffen i det truende mørke, der bodde stjernene.»

Til slutt vil jeg understreke at hele samfunnet vårt er tjent med den viktige jobben dere gjør i barnehagene.

 

Med vennlig hilsen Petter