Ikon

Kriser og sorg i barnehagen

I løpet av livet vil vi alle oppleve kriser. Tap gjennom dødsfall og skilsmisse er kanskje de vanligste krisene små barn kan oppleve. Selv om et barn gjennomgår en krise, trenger ikke dette være synlig for omgivelsene. Kortfilmen «Av og Til» er ment som en inngang til å diskutere kriser og sorg hos barn.

Les mer på udir.no/barnehage