Child at speech therapy session.

SPESIALPEDAGOGISK HJELP PÅ FEM MINUTTER

Det er utarbeidet en foreldreveiledning som er knyttet til spesialpedagogisk hjelp.

Dersom barnet har spesielle behov eller utfordringer, kan han eller hun ha rett til spesialpedagogisk hjelp. Spesialpedagogisk hjelp kan være trening og stimulering, eller det kan være støtte til dere som jobber i barnehagen. Foresatte skal alltid få tilbud om hjelp, og den skal være tilpasset barnets behov. Det er kommunen og PP-tjenesten som skal gi vurdering og råd om hva barnet trenger.

Du kan lese mer om spesial-pedagogisk hjelp på udir.no/tidliginnsats og www.fubhg.no