Blonde boy putting on jumper in bedroom

SPRÅK ER MER ENN BARE PRAT

Tidlig og god språkstimulering er en viktig del av barnehagens innhold, ifølge Udirs språkveileder. Barn lærer språk best gjennom språklig aktivitet. En dag i barnehagen består av mange ulike hverdagssituasjoner hvor barna aktivt kan bruke språket. Et godt språkstimulerende miljø er preget av et personale som bruker språket i samspill med barna gjennom hele dagen. Det viktigste arbeidet med språkstimulering skjer gjennom hverdagsaktiviteter, som samtale rundt matbordet, kommunikasjon ved lek og ved av- og påkledning i garderoben. Gode samtaler mellom en voksen og enkeltbarnet, eller med få barn i en gruppe, har vist seg å være fruktbare språklæringssituasjoner. Veilederen har samlet praktiske tips til språkstimulering i hverdagen.

Les mer udir.no/Barnehage