Ikon

TIDSBRUK I BARNEHAGENE

Fafo har undersøkt hvor mye tid barnehagene bruker på å følge opp krav til rapportering fra eiere og fra nasjonale og kommunale myndigheter. I gjennomsnitt bruker en barnehagestyrer 8,3 dagsverk på ulike former for rapportering en gjennomsnittlig måned. Her er det stor variasjon mellom barnehagene. Rapporteringen er i hovedsak knyttet til områdene økonomi, lønn, personale og pedagogiske forhold. Det er de kommunale barnehagene som rapporterer mest, og hyppigheten øker jo større barnehagen er.

Les mer på udir.no/barnehage